Cách làm tròn điểm IELTS: Thông tin toàn diện và mới nhất 2024

Đôi khi, nửa band điểm IELTS chỉ chênh nhau ở một câu trả lời đúng. Lý do chính nằm ở cách làm tròn điểm IELTS.

Vậy quy ước về cách làm tròn điểm IELTS như thế nào, Betterway sẽ cung cấp đến bạn thông tin toàn diện và cập nhật mới nhất.

I. Quy ước cách làm tròn điểm IELTS

1. Làm tròn điểm IELTS tổng hay điểm IELTS từng kỹ năng?

Trong kỳ thi IELTS, mỗi kỹ năng Listening, Reading, Speaking, Writing sẽ có một điểm số riêng.

Điểm IELTS tổng cuối cùng (Overall) sẽ là trung bình cộng điểm số của 4 kỹ năng.

Trong trường hợp điểm bị lẻ, hội đồng thi sẽ tính theo điểm đã làm tròn cho bạn.

Một số bạn bị nhầm rằng chỉ được làm tròn trên điểm IELTS tổng (Overrall).

Tuy nhiên, khi chấm điểm, điểm số từng kỹ năng nếu lẻ sẽ được làm tròn về số thập phân 0.0 hoặc 0.5.

Sau đó, khi tính ra điểm tổng IELTS, nếu lẻ sẽ tiếp tục được làm tròn một lần nữa.

Điểm IELTS sẽ được làm tròn ở cả điểm từng kỹ năng và điểm Overall

2. Cách làm tròn điểm IELTS

Điểm IELTS của bạn được làm tròn hoặc lẻ đến 0.5, cách làm tròn điểm IELTS cụ thể như sau:

Số điểm có phần thập phân lẻ <0.25: Làm tròn xuống 0.0

Ví dụ: Điểm IELTS là 6.15 -> Làm tròn xuống thành 6.0 

Số điểm có phần thập phân lẻ từ 0.25 đến dưới 0.5: Làm tròn lên thành 0.5.

Ví dụ: Điểm IELTS là 6.35 -> Làm tròn lên thành 6.5

Số điểm có phần thập phân lẻ từ 0.5 đến dưới 0.75: Làm tròn xuống 0.5.

Ví dụ: Điểm IELTS là 5.7  -> Làm tròn xuống thành 5.5

Số điểm có phần thập phân lẻ từ 0.75 trở lên: Làm tròn lên thành 1.0

Ví dụ: Điểm IELTS là 6.85 -> Làm tròn lên thành 7.0

Do quy ước cách làm tròn điểm IELTS này, mà đôi khi nửa band điểm IELTS chỉ chênh nhau ở đúng 1 câu trả lời.

Quy ước cách làm tròn điểm IELTS

3. Cách làm tròn điểm IELTS Academic và General Training có khác nhau không?

IELTS Academic và General có đề thi khác nhau, cách tính điểm IELTS cũng có chỗ khác nhau.

Cả hai có cách tính điểm giống nhau cho phần thi Listening, Writing Task 2 và Speaking.

Còn đối với Reading và Writing Task 1, cách tính điểm hoàn toàn khác nhau.

Tuy vậy, cách làm tròn điểm của IELTS Academic và và General Training thì không có gì khác, vẫn tuân thủ quy định làm tròn điểm chung.

Cách làm tròn điểm IELTS Academic và General Training đều giống nhau


Bạn nên xem ngay Cách tính điểm IELTS từng kỹ năng   để có thêm thông tin tham khảo trước khi quyết định đăng ký học.


II. Cách tính điểm thi IELTS

Band điểm IELTS từ 1 đến 9, không có band điểm 10. Điểm tổng IELTS sẽ được tính dựa vào điểm 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết.

1. Cách tính điểm IELTS tổng 4 kỹ năng (Overall)

Điểm IELTS tổng (Overall) là trung bình cộng điểm IELTS của cả 4 kỹ năng.

Điểm tổng IELTS = (Điểm Listening + Điểm Speaking + Điểm Writing + Điểm Reading)/4

Sau đó được làm tròn theo quy tắc làm tròn điểm IELTS được đề cập ở trên.

Thang điểm IELTS được tính từ band điểm 0 đến 9, không có band điểm 10.

Điểm IELTS tổng chính là điểm số cuối cùng dùng trong các hồ sơ xét tuyển đại học, hồ sơ du học, nhập cư,…

Điểm IELTS tổng (Overall) tính bằng trung bình cộng điểm của cả 4 kỹ năng

2. Cách tính điểm IELTS Listening

Bài thi Listening gồm 4 phần thi, mỗi phần có 10 câu hỏi, tổng cộng 40 câu hỏi.

Mỗi câu trả lời đúng sẽ được 1 điểm, tối đa là 40 điểm và quy đổi sang thang điểm 0.0 – 9.0.

Cả hai hình thức Academic và General Training đều có cách tính điểm IELTS như nhau:

Band điểm IELTS Listening Số câu đúng (Academic và General)
9.0 39-40
8.5 37-38
8.0 35-36
7.5 33-34
7.0 30-32
6.5 27-29
6.0 23-26
5.5 20-22
5.0 16-19
4.5 13-15
4.0 10-12
3.5 7-9
3.0 5-6
2.5 3-4

Do sự phân hóa câu hỏi dễ và khó không giống nhau ở các đề thi, nên điểm quy đổi sẽ dựa theo khoảng câu trả lời đúng, không theo số câu cố định.

Cách tính điểm này là phương pháp công tâm nhất để tạo ra điểm số công bằng cho các thí sinh dự thi.

Bài thi Listening gồm 4 phần thi, gồm 40 câu hỏi, quy đổi sang thang điểm 0.0 – 9.0

3. Cách tính điểm IELTS Reading

Phần thi IELTS Reading có tổng cộng 40 câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng sẽ được một điểm, tối đa 40 điểm.

Từ điểm số đó sẽ quy đổi sang thang điểm IELTS từ 0.0 đến 9.0 tương ứng.

Khác với Listening, phần thi Reading sẽ được tính điểm khác nhau giữa IELTS Academic và General Training.

Cùng một điểm số IELTS nhưng thông thường số câu trả lời đúng của IELTS General yêu cầu nhiều hơn IELTS Academic.

Vì đề thi Academic mang tính học thuật cao, khó hơn so với đề thi IELTS General Training.

Bảng điểm quy đổi IELTS Reading mà bạn có thể tham khảo:

Band điểm IELTS Reading Số câu đúng (Reading Academic) Số câu đúng (Reading General)
9.0 39-40 40
8.5 37-38 39
8.0 35-36 38
7.5 33-34 36-37
7.0 30-32 34-35
6.5 27-29 32-33
6.0 23-26 30-31
5.5 20-22 27-29
5.0 16-19 23-26
4.5 13-15 19-22
4.0 10-12 15-18
3.5 7-9 12-14
3.0 5-6 8-11
2.5 3-4 5-7

Cũng giống như cách tính điểm IELTS Listening, độ khó dễ của các đề thi Reading không giống nhau giữa các kỳ thi.

Do đó, điểm quy đổi sẽ dựa theo khoảng câu trả lời đúng, không theo số câu cố định, để đảm bảo công bằng cho thí sinh.

Thi Reading sẽ được tính điểm khác nhau giữa IELTS Academic và General Training

 


Bạn nên xem ngay Quy đổi điểm IETLS xét tốt nghiệp   để có thêm thông tin tham khảo trước khi quyết định đăng ký thi.


 

4. Cách tính điểm IELTS Speaking

Bài thi IELTS Speaking thường diễn ra trong 11 – 14 phút, giám khảo sẽ không dựa trên khung điểm chuẩn quy định để chấm điểm.

Mà dựa vào 4 tiêu chí tổng quát nhằm đánh giá đúng nhất năng lực của thí sinh.

Fluency and Coherence: Sự lưu loát và mạch lạc khi nói, có sự liên kết các câu bằng từ nối hoặc cụm từ liên kết, không bị lạc đề.

Lexical Resource: Từ vựng đa dạng, sử dụng linh hoạt, chính xác và phù hợp với ngữ cảnh.

Không bị lặp từ và có thể sử dụng thành ngữ (idiom) phù hợp, diễn giải một ý bằng nhiều cách khác nhau (paraphrase).

Grammatical Range and Accuracy: Sự đa dạng và chính xác khi sử dụng ngữ pháp từ cơ bản đến nâng cao.

Pronunciation: Khả năng phát âm chuẩn, to rõ, dễ hiểu, lưu loát và nối âm tự nhiên.

Cách tính điểm IELTS Speaking dựa theo 4 tiêu chí

Cách chấm điểm IELTS Speaking tham khảo:

Band điểm Speaking 9

Phát triển chủ đề chặt chẽ, diễn đạt mạch lạc, hiếm khi ngắt quãng, phát âm chuẩn, chính xác.

Từ vựng linh hoạt, chính xác trong mọi chủ đề, sử dụng cấu trúc ngữ pháp đa dạng và chính xác.

Band điểm Speaking 8

Trình bày lưu loát, ít lặp từ, ít ngắt quãng, phát âm thành thạo.

Vốn từ vựng linh hoạt, biết dùng thành ngữ, hiếm khi gặp lỗi sai. Cấu trúc câu đa dạng, chỉ mắc vài lỗi không phù hợp. 

Band điểm Speaking 7

Trình bày trôi chảy, tự nhiên, đôi lúc ngắt quãng để tìm từ.

Phát âm tương đối dễ hiểu nhưng thỉnh thoảng vẫn mắc lỗi phát âm sai.

Sử dụng từ vựng, thành ngữ linh hoạt, đôi khi mắc vài lỗi nhỏ.

Có khả năng sử dụng câu linh hoạt, cả câu đơn và câu phức tạp, đôi khi mắc lỗi ngữ pháp không đáng kể.

Band điểm Speaking 6

Trình bày khá tốt, nhưng đôi chỗ bị thiếu mạch lạc. Phát âm dễ hiểu, vẫn mắc phải một số lỗi phát âm.

Từ vựng đa dạng, paraphrase tương đối ổn, biết sử dụng câu phức, tuy nhiên kết hợp câu chưa linh hoạt, đôi khi mắc một số lỗi.

Band điểm Speaking 5

Thiếu mạch lạc và ngắt quãng khi trình bày, sử dụng câu đơn chính xác, gặp khó khăn khi dùng cấu trúc câu phức tạp.

Từ vựng còn hạn chế, phát âm tương đối, có thể truyền đạt nội dung đến người nghe.

Trình bày trôi chảy, tự nhiên giúp bạn đạt điểm số cao hơn trong phần thi nói

5. Cách tính điểm IELTS Writing

Bài thi IELTS Writing cũng không có khung điểm chuẩn quy đổi, mà được đánh giá theo 4 tiêu chí:

Task Achievement: Mức độ hoàn thành bài thi

Trả lời đầy đủ các yêu cầu đề bài đưa ra

Phát triển tốt các ý chính, xây dựng các ý nhỏ để làm rõ và chứng minh luận điểm chính. Đi đúng trọng tâm đề, không lạc đề, không lan man.

Đáp ứng đủ số lượng từ, khoảng 150 từ đối với Task 1, 250 từ đối với Task 2.

Cohesion and Coherence: Tính trôi chảy và mạch lạc trong bài viết

Bố trí ý tưởng, thông tin, dẫn chứng hợp lý và phát triển chúng một cách logic nhất.

Sử dụng đúng các từ nối, liên từ để liên kết câu, nối ý.

Lexical Resource: Sử dụng từ ngữ đúng ngữ cảnh, đa dạng

Sử dụng từ vựng đa dạng, không bị trùng lặp.

Không mắc lỗi chính tả dẫn tới truyền tải sai thông tin trong bài viết.

Sử dụng đúng vị trí và đúng vai trò của các danh từ, động từ, tính từ hay trạng từ,…

Grammatical Range and Accuracy: Sự chính xác và đa dạng về ngữ pháp

Sử dụng đa dạng, linh hoạt các cấu trúc ngữ pháp, câu phức và câu ghép, không mắc các lỗi ngữ pháp.

IELTS Writing không có khung điểm chuẩn quy đổi, mà được đánh giá theo 4 tiêu chí

Điểm mỗi Task được tính dựa trên từng tiêu chí riêng lẻ, sau đó tính trung bình và làm tròn đến 0,5.

Điểm Writing IELTS tính theo công thức: [Task 1 + (Task 2 x 2)]/ 3.

Ví dụ: Task 1 bạn có số điểm lần lượt là 7, 6, 6, 7. Điểm Writing cho Task 1 sẽ là: (7+6+6+7)/4 = 6,5

Task 2 có số điểm lần lượt là 6, 7, 5, 6. Điểm Writing cho Task 2 sẽ là: (6+7+5+6)/4 = 6.0

Điểm Writing IELTS sẽ là (6,5 + (6×2)) / 3 = 6,16 , làm tròn thành 6.0.

Như vậy, task 1 chiếm ⅓ tổng số điểm, task  2 chiếm ⅔ tổng số điểm. Do đó, bạn nên dành 40 phút cho Task 2 và 20 phút cho Task 1.

Trên bảng kết quả IELTS, sẽ thể hiện điểm cuối cùng cho bài thi Writing, không thể hiện điểm của từng task.

Band điểm IELTS Writing tham khảo:

Band điểm 9 Writing

Task 1: Trình bày bài viết rõ ràng, phân đoạn khéo léo. Từ vựng đa dạng, cấu trúc câu linh hoạt, ngữ pháp chính xác, chỉ mắc vài sai sót nhỏ.

Task 2: Trình bày trọn vẹn nội dung đưa ra, triển khai ý tưởng tốt. Từ ngữ chặt chẽ, trôi chảy, ngữ pháp chính xác, chỉ mắc vài sai sót nhỏ.

Band điểm 8 Writing

Task 1: Trình bày luận điểm rõ ràng, hợp lý với ngữ cảnh, nhiều cấu trúc câu, từ vựng linh hoạt, đôi khi sử dụng từ không chính xác nhưng không đáng kể.

Task 2: Trình bày nội dung, triển khai ý tưởng tốt, phân đoạn văn hợp lý, sử dụng từ vựng thông thạo, chính xác. Các từ vựng phức tạp đôi khi được sử dụng không chính xác.

Để đạt điểm Writing cao cần học và rèn luyện thường xuyên

Band điểm 7 Writing

Task 1: Trình bày nội dung rõ ràng, làm nổi bật các ý tưởng, tuy nhiên cần khai thác chi tiết hơn.

Liên kết câu chặt chẽ, tuy đôi chỗ còn lủng củng, từ vựng linh hoạt. Đôi lúc còn mắc lỗi chính tả.

Task 2: Trình bày quan điểm rõ ràng, nhưng còn thiếu sự chi tiết. Sắp xếp ý tưởng theo trật tự, liên kết câu còn chưa chặt chẽ. 

Từ vựng, ngữ pháp chính xác, nhưng đôi lúc còn mắc lỗi chính tả.

Band điểm 6 Writing

Task 1: Trình bày nội dung rõ ràng, đôi lúc các ý tưởng chưa được nhất quán. Từ vựng sử dụng tương đối đủ, liên kết câu hiệu quả, đôi khi chưa tự nhiên, còn khá máy móc.

Task 2: Xử lý được yêu cầu đề bài nhưng còn lặp ý, ý tưởng chưa được phát triển chi tiết, liên kết giữa các câu thiếu sự tự nhiên.

Từ vựng phù hợp, đôi khi mắc lỗi chính tả nhưng không ảnh hưởng quá lớn.

Band điểm 5 Writing

Task 1: Đáp ứng được yêu cầu đề bài, tuy nhiên chưa bao hàm hết ý chính, còn rập khuôn.  

Sắp xếp ý hợp lý, đôi khi còn khá lủng củng. Từ vựng còn hạn chế, đạt yêu cầu tối thiểu theo đề bài.

Task 2: Trình bày được quan điểm nhưng chưa rõ ràng, ý tưởng còn giới hạn. 

Ý tưởng được sắp xếp rõ ràng nhưng phân đoạn chưa hợp lý. Từ vựng còn hạn chế, đôi khi mắc lỗi chính tả gây khó hiểu cho người đọc.


Bạn nên xem ngay Bảng điểm IELTS mới nhất  để có thêm thông tin tham khảo trước khi quyết định đăng ký học.


III. Muốn đạt điểm IELTS cao cần lưu ý gì khi học?

1. Học có mục tiêu, lộ trình

Điều này rất quan trọng, sẽ là bước đầu tiên giúp quá trình ôn luyện của bạn hiệu quả và nhẹ nhàng hơn.

Trước khi học, bạn cần xác định học IELTS để làm gì, điểm số mục tiêu là bao nhiêu để có mục tiêu phấn đấu.

Bên cạnh đó, bạn cũng cần xác định trình độ hiện tại của bản thân ở mức nào, cần bao nhiêu nữa mới đạt được điểm số mong muốn.

Từ đó xây dựng lộ trình học cụ thể, phù hợp, chia nhiều giai đoạn nhỏ với các mục tiêu từng giai đoạn.

Như vậy giúp việc học nhẹ nhàng, có sự đánh giá thường xuyên, đem lại hiệu quả học tập tốt hơn.

Tốt nhất, bạn nên tìm đến những người có chuyên môn, trình độ để được hỗ trợ xây dựng lộ trình và theo sát đánh giá trong quá trình học.

Luyện thi IELTS cần có mục tiêu, lộ trình học cụ thể

2. Lên kế hoạch rõ ràng, phân chia thời gian hợp lý

Để củng cố tinh thần quyết tâm và ôn luyện IELTS hiệu quả, bạn nhất định phải lập cho mình một kế hoạch cụ thể, rõ ràng.

Kế hoạch học tập cần thể hiện rõ số giờ học mỗi ngày, thời gian cụ thể trong ngày. Trong khoảng thời gian đó sẽ học kỹ năng nào.

Cần cân đối phân chia thời gian hợp lý cho cả 4 kỹ năng, đối với kỹ năng còn yếu nên ưu tiên đầu tư thời gian để cải thiện nó.

Mỗi ngày, bạn cần đầu tư tối thiểu 2 giờ để học và rèn luyện tiếng Anh.

Có thể phân chia thành nhiều khung giờ để phù hợp quỹ thời gian, đồng thời giúp việc học cũng nhẹ nhàng hơn, không bị dồn quá nhiều một lúc.

Lên kế hoạch rõ ràng và phân chia thời gian hợp lý cho từng kỹ năng

3. Chọn trung tâm luyện thi chất lượng

Nhiều bạn có thể tự học IELTS tại nhà, tuy nhiên sẽ mất nhiều thời gian và công sức hơn vì không có người hướng dẫn và theo sát để hỗ trợ.

Bạn nên tìm cho mình một trung tâm IELTS uy tín, chất lượng để theo học.

Tuy tốn kém hơn nhưng bạn sẽ được xây dựng lộ trình học phù hợp, cụ thể.

Được giáo viên có trình độ, chuyên môn hướng dẫn, theo sát trong suốt quá lộ trình học.

Khi tìm kiếm trung tâm học IELTS, bạn không nên chọn đại, thay vào đó phải xem xét thêm nhiều yếu tố.

Như chất lượng giảng viên, phương pháp giảng dạy, giáo trình, tài liệu học tập,…

Ngoài ra, bạn cũng cần tham khảo đánh giá của các học viên cũ, bạn bè, người quen để có thêm thông tin khi lựa chọn.

Chọn trung tâm luyện thi chất lượng, uy tín theo học

4. Học thật chắc ngữ pháp

Ngữ pháp là nền tảng, kiến thức cơ bản bạn bắt buộc phải nắm khi học IELTS.

Ở những band điểm cao hơn thì sẽ đòi hỏi kiến thức ngữ pháp cao hơn, phức tạp hơn.

Do đó, muốn thi IELTS được điểm cao, chắc chắn bạn phải nắm thật chắc ngữ pháp, từ cơ bản đến nâng cao.

Ngữ pháp là nền tảng, kiến thức cơ bản bắt buộc phải nắm khi học IELTS

5. Học Nói, Viết theo người bản địa

Để cải thiện kỹ năng Nói và Viết, bạn nên nhìn và học theo người bản xứ, đây là cách để nâng cao kỹ năng của bạn rất hiệu quả.

Khi học Nói, bạn nên xem và nghe những video ngắn, phim ngắn nước ngoài và học theo cách nói chuyện, diễn đạt của họ.

Ngoài việc nghe và bắt chước cách phát âm của người bản địa, bạn cũng nên chú ý đến cả cách họ biểu lộ cảm xúc.

Bên cạnh đó, cần đảm bảo phát âm chuẩn, nhấn đúng trọng âm của từ, vì đây là phần dễ ăn điểm nhất trong phần thi IELTS Speaking.

Một điều nữa, khi xem phim, video nước ngoài, bạn nên để ý cách người bản xứ diễn đạt nội dung, cách dùng từ.

Đọc thêm các bài báo hoặc bài chia sẻ bằng tiếng Anh giúp nâng cao vốn từ và cải thiện cách diễn đạt, triển khai ý hiệu quả.

Xem phim nước ngoài và học theo cách nói chuyện, cách diễn đạt của họ

6. Tham khảo nhiều bài viết mẫu khi học Writing

Khi học Viết, ngoài sự hướng dẫn chi tiết của thầy cô, bạn cũng có thể tham khảo thêm trang web của một số cựu giám khảo chấm thi IELTS.

Bạn có thể đọc các bài dạy và cả bài viết mẫu band 9.0 của các thầy cô để học cách hành văn đúng chuẩn IELTS.

Tìm hiểu cách thức chấm điểm Writing để hạn chế các lỗi thường gặp, như viết lạc đề, thiếu mạch lạc,… tránh mất điểm.

7. Tập trung cải thiện kỹ năng yếu

Điểm IELTS đánh giá chung 4 kỹ năng, nên bạn cần đảm bảo rằng không có sự chênh lệch quá nhiều giữa các kỹ năng.

Do đó, bạn cần xác định kỹ năng nào còn yếu để tập trung nhiều hơn cải thiện nó.

Xác định kỹ năng yếu để tập trung cải thiện

8. Luyện Nói trong môi trường thực tế

Cách tốt nhất, nhanh nhất để nâng cao kỹ năng Nói là phải có sự rèn luyện, thực hành.

Bạn nên tận dụng các cơ hội để trao đổi, giao tiếp bằng tiếng Anh, đặc biệt giao tiếp với người nước ngoài.

Như tham gia các câu lạc bộ tiếng Anh, hoặc đến những nơi có nhiều người nước ngoài,…

Việc này giúp bạn rèn luyện phản xạ nhanh với tiếng Anh, đồng thời cũng giúp bạn thoải mái, tự nhiên hơn khi nói.

Khi giao tiếp nên chú ý cách nói chuyện, sử dụng câu từ, ngữ điệu khi nói của người nước ngoài để cải thiện kỹ năng của bản thân.

Luyện Nói trong môi trường thực tế giúp cải thiện kỹ năng nhanh chóng

9. Luyện đề IELTS khi đã vững kiến thức, kỹ năng

Chắc chắn sau khi học bạn sẽ phải tham gia kỳ thi IELTS thì mới có thể sở hữu chứng chỉ IELTS.

Do đó, khi đã có nền tảng và kỹ năng tốt, bạn nên thực hiện luyện đề để làm quen với cấu trúc bài thi IELTS.

Khi luyện đề, nên canh thời gian y như đang thi thật, điều này giúp bạn biết cách phân bổ thời gian hợp lý, không bị quá sa đà vào một bài.

Ngoài ra, việc luyện đề cũng sẽ giúp bạn ôn tập lại kiến thức, rèn luyện cho bạn khả năng phân tích, triển khai ý tưởng khi làm bài.

10. Giữ sức khỏe tốt, tinh thần thoải mái

Học IELTS là cả một quá trình lâu dài, kéo dài từ vài tháng đến cả năm, vài năm.

Do đó, bạn cần giữ cho mình sức khỏe tốt, một tinh thần thoải mái để học tập hiệu quả.

Không nên tạo áp lực quá lớn cho bản thân, như vậy chỉ khiến bản thân mệt mỏi, dễ chán nản, bỏ cuộc.

Giữ sức khỏe tốt, tinh thần thoải mái khi học

IV. Luyện thi IELTS ở đâu để chinh phục chứng chỉ IELTS với điểm số mong muốn?

Quá trình học IELTS khá vất vả, lại tốn nhiều thời gian, tiền bạc, nhất là khi học nhiều mà hiệu quả không bao nhiêu.

Hiểu được nỗi lo đó, Betterway tự tin cung cấp cho bạn khóa học chất lượng, lộ trình tinh gọn giúp việc học nhẹ nhàng hơn, hiệu quả hơn.

Mỗi học viên khi đến với Betterway sẽ được kiểm tra trình độ hiện tại, từ đó mới xây dựng lộ trình phù hợp, mang tính cá nhân hóa.

Lộ trình sẽ được chia thành từng giai đoạn nhỏ, có đánh giá cụ thể cho từng giai đoạn.

Từ đó điều chỉnh cách giảng dạy phù hợp để nâng cao kết quả học tập, giúp học viên đạt được mục tiêu trong thời gian ngắn nhất.

Các khóa học rất đa dạng, từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp với trình độ từng học viên.

Khóa học đa dạng phù hợp với trình độ từng học viên

Phương pháp giảng dạy Rèn Luyện Sâu độc quyền, giáo trình được biên soạn riêng biệt bởi đội ngũ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm.

Đem lại cho bạn những khóa học IELTS chất lượng, sát với kỳ thi IELTS và năng lực thực tế của ứng viên.

Đội ngũ giáo viên được tuyển chọn cẩn thận, yêu cầu tối thiểu phải có IELTS 8.0 và các bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn.

Đảm bảo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và khả năng truyền cảm hứng cho học sinh.

Đội ngũ giáo viên yêu cầu tối thiểu phải có IELTS 8.0, giàu kinh nghiệm

Cơ sở vật chất của Betterway cũng được trang bị mới, thiết bị hiện đại hỗ trợ tối đa cho việc dạy và học.

Đặc biệt, Betterway cam kết đầu ra giúp bạn có thể hoàn toàn an tâm khi học, không lo mất tiền oan.

Ngoài ra còn có chính sách hoàn lại 100% học phí trong vòng 14 ngày kể từ ngày khai giảng khóa học nếu bạn cảm thấy không hài lòng về chất lượng.

Bạn đang tìm kiếm một trung tâm luyện thi IELTS chất lượng, tận tâm, hãy liên hệ với Betterway để được tư vấn.

Hãy liên hệ với Better Way Education để nhận các tư vấn tốt nhất cho bạn.


*Cập nhật: Theo công văn mới nhất, chứng chỉ IELTS được cấp trong giai đoạn 10/9/2022 – 11/11/2022 vẫn có thể sử dụng để xét miễn bài thi ngoại ngữ theo quy chế thi tốt nghiệp THPT 2023.

Các trường đại học theo đó đã điều chỉnh lại các quy chế tuyển sinh, nhằm hỗ trợ tối đa quyền lợi xét tuyển của các thí sinh.

Vẫn chưa biết quy định xét tuyển năm 2024 có được sử dụng chứng chỉ IELTS cấp trong giai đoạn 10/9/2022 – 11/11/2022 để xét tốt nghiệp THPT hay không.

Do đó, các bạn cần tìm hiểu kỹ và có sự chuẩn bị sẵn sàng để chủ động trong mọi trường hợp.

Bạn có thể ôn luyện và chủ động thi lại chứng chỉ IELTS để không bị ảnh hưởng nếu có bất cứ thay đổi nào, bỏ lỡ mất cơ hội.

Tại BETTER WAY luôn có những khóa học chất lượng, lộ trình luyện thi phù hợp cho trình độ khác nhau của từng học viên.

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa chỉ uy tín để học và luyện thi IELTS chuẩn bị sẵn sàng cho xét tuyển, đi du học hoặc phục vụ công việc,…

Hãy liên hệ ngay với Betterway để được tư vấn và giải đáp thắc mắc miễn phí.

Betterway.vn

(Bài viết cập nhật: 02/07/2024)

Free

Bí kíp viết mở bài trong IELTS Writing Task 2 đạt điểm cao

Free

5 Phương Pháp Cải Thiện Sự Tập Trung Trong IELTS LISTENING

Free

4 Bước Làm Bài Dạng Multiple Choice Questions IELTS Listening

Free

Hướng Dẫn Làm Dạng Table Completion Trong IELTS Reading

Free

Cách chuẩn bị tốt cho một cuộc phỏng vấn tiếng Anh

Free

Trung tâm IELTS uy tín: 6 việc cần làm để lựa chọn chính xác

Free

Các bước lập kế hoạch luyện thi IELTS hiệu quả (Cập nhật)

Free

12 dấu hiệu trung tâm tiếng Anh IELTS kém uy tín, kém chất lượng

Free

Những chú ý khi chọn khóa học ielts cấp tốc tốt nhất

Free

15+ kinh nghiệm học từ vựng học thuật trong tiếng Anh thi IELTS

Free

IELTS 4 kỹ năng: Chọn học ở đâu, bao nhiêu tiền? (07/2024)

Free

15 bí quyết hình thành thói quen học từ mới tiếng Anh

WHATSAPP