Cam kết hoàn lại 100% học phí nếu không hài lòng

Trong vòng 14 ngày kể từ ngày khai giảng khóa học, nếu bạn không hài lòng về chất lượng giảng dạy hoặc cảm thấy không phù hợp vì bất cứ lý do gì, bạn có quyền yêu cầu dừng học tập và được hoàn lại 100% học phí mà không cần đáp ứng điều kiện nào khác.

Free

Cam kết hoàn lại 100% học phí nếu không hài lòng

Free

Cam kết đầu ra 100%

Free

Chăm sóc và hỗ trợ trọn đời

WHATSAPP