Lịch thi IELTS 2023 – 2024: Ngày thi cụ thể (Cập nhật mới nhất)

Hiện nay, IDP và Hội đồng Anh đều tổ chức kỳ thi IELTS thường xuyên tại các tỉnh, thành trên cả nước.

Hãy cùng Betterway tham khảo lịch thi IELTS 2023 – 2024 được cập nhật mới nhất và toàn bộ các thông tin liên quan về kỳ thi IELTS.

I. Lịch thi IELTS 2023 – 2024 tại IDP

1. Lịch thi IELTS trên giấy tại IDP

Lịch thi IELTS trên giấy tại IDP được tổ chức lên đến 05 ngày mỗi tháng tại TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng.

Ngoài ra, tại các thành phố khác, lịch thi IELTS trên giấy cũng được tổ chức thường xuyên hàng tháng.

Ghi chú: Những ngày thi có dấu * sẽ có cả 2 hình thức IELTS Academic và General.

Tỉnh/ TP 11/2023 12/2023 01/2024 02/2024 03/2024 04/2024 05/2024 06/2024
TP HCM 4, 9*, 18, 25*, 30 2*, 7, 9, 14, 16*, 23 6, 13*, 18, 27* 3*, 17*, 24 7, 9*, 16, 23* 6*, 13, 18, 20*, 27* 4, 9*, 18, 25* 1, 8*, 13, 22*
Hà Nội 4, 9*, 18, 25*, 30 2*, 7, 9, 14, 16*, 23 6, 13*, 18, 27* 3*, 17*, 24 7, 9*, 16, 23* 6*, 13, 18, 20*, 27* 4, 9*, 18, 25* 1, 8*, 13, 22*
Đà Nẵng 4, 9*, 18, 25*, 30 2*, 7, 9, 14, 16*, 23 6, 13*, 18, 27* 3*, 17*, 24 7, 9*, 16, 23* 6*, 13, 18, 20*, 27* 4, 9*, 18, 25* 1, 8*, 13, 22*
Biên Hòa 4, 18 2*, 16* 6, 18 3*, 24 7, 16 6*, 27* 4, 18 1, 13
Bình Dương 25* 9, 23 13*, 27* 17* 9*, 23* 6*, 20* 4, 25* 8*, 22*
Bình Thuận 9 6 9 13 1
Cần Thơ 4, 18, 25 2*, 16* 13*, 27* 3*, 17* 9*, 23* 6*, 20* 4, 25* 8*, 22*
Vũng Tàu 4, 9, 25* 2*, 16*, 23 6, 18 3*, 17* 7, 16, 23* 6*, 20*, 27* 4, 25* 8*, 13, 22*
Buôn Ma Thuột 18 9 13* 24 16 27* 18 8*
Gia Lai 27* 16 13 1
Hạ Long 4, 18, 25* 2*, 7, 9, 16* 6, 13*, 18, 27* 3*, 17*, 24 7, 9*, 16, 23* 13, 18, 27* 4, 9*, 18, 25* 1, 8*, 13, 22*
Hải Phòng 4, 9*, 18, 25* 2*, 7, 9, 16*, 23 6, 13*, 18, 27* 3*, 17*, 24 7, 9*, 16, 23* 6*, 13, 18, 27* 4, 9*, 18, 25* 1, 8*, 13, 22*
Vinh 9*, 25* 2*, 9 18 24 16 27* 9* 22*
Thanh Hóa 18 2*, 16* 13*, 27* 24 9*, 23* 13 18 8*, 22*
Thái Bình 9* 9 27* 17* 16 13 25* 22*
Lào Cai 25* 9 6, 13* 9* 6* 1
Thái Nguyên 9* 7 6 17* 23* 18 18 8*

*Cập nhật đến T6/2024.

2. Lịch thi IELTS trên máy tính tại IDP

Hội đồng Anh hiện tổ chức kỳ thi IELTS tại các tỉnh, thành trên cả nước.

Với lịch thi trên máy được tổ chức hàng ngày tại TP HCM, Hà Nội và lịch dày đặc tại các tỉnh, thành phố khác.

Lưu ý: Các ngày thi trên máy tính đều có Academic và General training.

Lịch thi IELTS trên máy tính chi tiết tại IDP

Tỉnh/ TP 11/2023 12/2023 01/2024 02/2024 03/2024 04/2024 05/2024 06/2024
TPHCM 7 ngày/ tuần 7 ngày/ tuần 7 ngày/ tuần 7 ngày/ tuần 7 ngày/ tuần 7 ngày/ tuần 7 ngày/ tuần 7 ngày/ tuần
Hà Nội 7 ngày/ tuần 7 ngày/ tuần 7 ngày/ tuần 7 ngày/ tuần 7 ngày/ tuần 7 ngày/ tuần 7 ngày/ tuần 7 ngày/ tuần
Đà Nẵng Thứ 3, 4, 6, 7, CN hàng tuần Thứ 3, 4, 6, 7, CN hàng tuần Thứ 3, 4, 6, 7, CN hàng tuần Thứ 3, 4, 6, 7, CN hàng tuần Thứ 3, 4, 6, 7, CN hàng tuần Thứ 3, 4, 6, 7, CN hàng tuần Thứ 3, 4, 6, 7, CN hàng tuần Thứ 3, 4, 6, 7, CN hàng tuần
Biên Hòa 4, 18 2, 16 6, 18 3, 24 7, 16 6, 27 4, 18 1, 13
Bình Thuận 9 6 9 13 1
Cần Thơ 4, 18, 25 2, 16 13, 27 3, 17 9, 23 6, 20 4, 25 8, 22
Vũng Tàu 4, 9, 25 2, 16, 23 6, 18 3, 17 7, 16, 23 6, 20, 27 4, 25 8, 13, 22
Gia Lai 27 16 13 1
Hạ Long 18, 25 9, 16 6, 18, 27 3, 17 9, 23 6, 18 9, 25 1, 13
Hải Phòng 3, 4, 5, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31 4, 6, 7, 11, 13, 14, 18, 20, 21, 25, 27, 28 1, 3, 4, 8, 17, 18, 22, 24, 25, 29 2, 3, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 28, 30, 31 4,6, 7, 11, 13, 14, 20, 21, 25, 27, 28 2, 4, 5, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 23, 25, 26, 30 1, 2, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 20, 22, 23, 27, 29, 30
Vinh 9, 25 2, 9, 16 18 24 16 27 9 22
Hóa 8, 18 2,16 13, 27 24 9, 23 13 18 8, 22

*Cập nhật đến T6/2024.

II. Lịch thi IELTS 2023 – 2024 tại Hội Đồng Anh (BC)

1. Lịch thi IELTS trên giấy tại BC

Lưu ý: Ngày thi có dấu * có cả hai hình thức Học thuật và Tổng quát

Tỉnh/ TP 11/2023 12/2023 01/2024 02/2024 03/2024 04/2024 05/2024 06/2024
TPHCM 4, 9*, 18, 25* 2*, 7, 9, 16* 6, 13*, 18, 27* 3*, 17*, 24 7, 9*, 16, 23* 6*, 13, 18, 27* 4, 9*, 18, 25* 1, 8*, 13, 22*
Hà Nội 4, 9*, 18, 25* 2*, 7, 9, 16* 6, 13*, 18, 27* 3*, 17*, 24 7, 9*, 16, 23* 6*, 13, 18, 27* 4, 9*, 18, 25* 1, 8*, 13, 22*
Huế 04, 18, 25 02, 09, 16*, 23 24 9*
Biên Hoà 25 9, 23 13
Bình Dương 23
Gia Lai 25 16
Hải Phòng 04, 18, 25 02, 09, 16*, 23 06, 13*, 18 3*, 17, 24 7, 9*, 16*, 23
Lâm Đồng 16 16 18
Nha Trang 18, 25 2, 23
Quy Nhơn 18 3 6
Thái Nguyên 18 13, 27 24 9, 23
Vinh 04, 18, 25 02, 09, 16*, 23 6, 27 3, 17, 24 9*, 16
Vũng Tàu 04, 18, 25 02, 09, 16*, 23 13*, 27* 03*, 24 09*, 23* 13, 27* 4, 25* 8*, 22*

*Cập nhật đến T6/2024.

2. Lịch thi IELTS trên máy tính tại BC

Lưu ý: Tất cả ngày thi có cả hai hình thức Học thuật và Tổng quát

Tỉnh/ TP 11/2023 12/2023 01/2024 02/2024 03/2024 04/2024 05/2024 06/2024
TPHCM Tất cả các ngày 1,4,5,6,7,8,9,11,12,

13,14,15,18,19,20,

21,22,23,24,26,27,

28,29,30,31

Tất cả các ngày (Trừ ngày 01) 1,2,3,4,5,6,17,

18,19,20,21,22,

23,24,25,26,27,

28,29

Tất cả các ngày Tất cả các ngày (Trừ ngày 30) Tất cả các ngày (Trừ ngày 1) Tất cả các ngày
Hà Nội Tất cả các ngày 2,6,11,13,14,18,19,

20,21,22,25,26,27,

28,29,30,31

Tất cả các ngày (Trừ ngày 01,02,03) 1,2,3,4,19,20,

21,22,23,24,25,

26,27,28,29

Tất cả các ngày Tất cả các ngày
Huế 9
Biên Hoà 9,23
Bình Dương 23
Gia Lai 16 18 8
Hải Phòng 16 16
Quy Nhơn 23
Thái Nguyên 16

*Cập nhật đến T6/2024.

III. Khi chọn lịch thi IELTS cần lưu ý điều gì?

1. Chọn thi IELTS vào thời điểm hợp lý

Mỗi lần thi IELTS bạn sẽ tốn kém khá nhiều chi phí cũng như thời gian, công sức.

Do đó, bạn cần lựa chọn thời điểm thi IELTS hợp lý để có thể đạt được kết quả mong muốn.

Cũng như kịp có chứng chỉ để phục vụ mục đích thi IELTS đưa ra ban đầu.

Thời điểm đăng ký thi IELTS hợp lý phụ thuộc vào những yếu tố cơ bản như:

Mục đích thi lấy chứng chỉ IELTS: Dựa vào từng mục đích mà bạn lựa chọn thời gian thi để hoàn thành chứng chỉ kịp tiến độ kế hoạch đề ra.

Các mục đích như để đi du học, đi làm, đi định cư, tốt nghiệp THPT môn Anh, nộp vào trường Đại học,…

Tùy mục đích mà lựa chọn thời điểm thi IELTS hợp lý

Bạn cần phải tính toán kỹ lưỡng và trừ hao các khoảng thời gian như chờ để lấy chứng chỉ, chờ phúc khảo nếu cảm thấy có sai sót,…

Vì thế nên đăng ký dự thi IELTS vào thời điểm trước thời gian nhận bằng tối thiểu 2 tuần.

Trình độ hiện tại: Bạn chỉ nên đăng ký thi dự thi IELTS khi đã trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để đạt điểm cao trong kỳ thi.

Thời hạn bằng IELTS: Hiệu lực của chứng chỉ IELTS chỉ trong vòng 2 năm.

Vì thế bạn nên chọn thời điểm tốt nhất dự thi để không gây lãng phí tiền bạc và thời gian.

Hiệu lực chứng chỉ IELTS chỉ 2 năm nên cần lựa chọn thời điểm thi phù hợp

Lưu ý: Thông thường các chủ đề Speaking IELTS sẽ được bổ sung và sửa đổi sau 4 tháng 1 lần.

Vào đầu tháng mỗi quý như tháng 1, tháng 5, tháng 9 thì đề thi IELTS sẽ đổi mới.

Chính vì thế, các bạn có thể sắp xếp lịch thi vào giữa quý hoặc cuối quý. 

Vì thời điểm này, bạn có thể tham khảo được các bộ đề thi trước đó và có cái nhìn tổng quan hơn về cấu trúc và nội dung đề thi.

2. Không nên lựa chọn thi Nói trước 3 kỹ năng còn lại

Kỹ năng Nói là phần thi khó lấy điểm nhất trong 4 kỹ năng của kỳ thi IELTS.

Nếu phần thi Nói không tốt, bạn sẽ bị căng thẳng tinh thần và mất hứng thú để kiểm tra 3 kỹ năng còn lại.

Do đó, bạn không nên thi phần thi Nói trước, thay vào đó cố gắng sắp xếp thi 3 kỹ năng Nghe, Đọc, Viết trước.

Sau đó chuẩn bị tâm lý ổn định, vững vàng hơn để thi được kỹ năng Nói còn lại một cách tốt nhất.

Không nên lựa chọn thi Nói trước 3 kỹ năng còn lại

3. Lựa chọn ngày thi mà bản thân cảm thấy tự tin và sẵn sàng để tham gia nhất

Bạn nên chọn một ngày mà bản thân cảm thấy khỏe khoắn, vui vẻ, lạc quan và thoải mái thời gian nhất.

Đặc biệt là sẵn sàng những kiến thức cần có để thi IELTS, điều này sẽ giúp bạn có thể đạt điểm cao hơn.

Lựa chọn ngày thi mà bản thân cảm thấy tự tin và sẵn sàng để tham gia nhất

IV. Lệ phí thi IELTS và các loại phí khác cập nhật 2023

Lệ phí thi IELTS tại IDP và Hội Đồng Anh đều giống nhau, chỉ khác nhau về một số loại chi phí khác.

1. Lệ phí thi IELTS và các loại phí khác tại IDP

Bạn có thể tham khảo lệ phí thi IELTS và các loại phí khác tại IDP được cập nhật mới nhất 2023.

STT Loại phí Mức phí
1 Lệ phí thi IELTS trên giấy 4.664.000 VND
2 Lệ phí thi IELTS trên máy tính 4.664.000 VND
3 Lệ phí thi IELTS UKVI 5.252.000 VND
4 Lệ phí thi IELTS Life Skills 4.414.000 VND
5 Phí chuyển phát nhanh DHL để gửi bảng điểm ra nước ngoài *

(mỗi địa chỉ quy định tối đa 500gr)

1.400.000 VND
6 Phí xuất thêm bảng điểm (sau 1 tháng kể từ khi có kết quả) 200.000 VND
7 Phí xuất và gửi bảng điểm online 100.000 VND
8 Phí chấm phúc khảo 2.268.000 VND
9 Phí chấm phúc khảo Life skills 2.268.000 VND
10 Phí chấm phúc khảo UKVI 2.800.000 VND
11 Phí đổi ngày thi 800.000 VND
12 Phí đổi lịch thi Speaking 900.000 VND
13 Phí giữ chỗ thi thử IELTS

(phí được hoàn trả cho thí sinh vào ngày thi)

300.000 VND

Thời hạn áp dụng với thuế VAT 8% từ ngày 01/07/2023 đến 31/12/2023.

Phí chuyển phát nhanh DHL để gửi bảng điểm ra nước ngoài bắt đầu áp dụng từ ngày 1/1/2023.

Lệ phí ở khu vực xa trung tâm có thể áp dụng mức phí khác và lệ phí thay đổi xuất phát từ phía DHL.

2. Lệ phí thi IELTS và các loại phí khác tại Hội Đồng Anh

Tham khảo lệ phí thi IELTS và các loại phí khác tại Hội Đồng Anh được cập nhật mới nhất 2023.

STT Loại Phí Mức phí
1 Lệ phí thi IELTS trên giấy  4.664.000 VND 
2 Lệ phí thi IELTS trên máy tính 4.664.000 VND 
3 Lệ phí thi IELTS dành cho việc đăng ký thị thực tại Vương quốc Anh (IELTS for UKVI)  5.252.000 VND 
4 Lệ phí thi IELTS dành cho việc đăng ký thị thực và định cư tại Vương quốc Anh (IELTS Life Skills)  4.414.000 VND 
5 Phí dịch vụ chuyển phát thường (gửi bảng điểm IELTS trong nước) 150.000 VND/bảng điểm
6 Phí dịch vụ chuyển phát nhanh (gửi bảng điểm IELTS đi nước ngoài) 1.280.000 VND/bảng điểm
7 Bộ đề thi mẫu IELTS 350.000 VND/bộ 
8 Phí chấm phúc khảo IELTS 2.160.000 VND
9 Phí chấm phúc khảo IELTS for UKVI 2.850.000 VND
10 Phí chấm phúc khảo IELTS Life Skills 2.135.000 VND
11 Phí dịch vụ giám thị dành cho các kỳ thi đại học hoặc chuyên ngành (dành cho các ngày thi từ thứ Hai đến thứ Sáu, không kể ngày lễ, Tết) Liên hệ 18001299 để biết thêm chi tiết
12 Phí dịch vụ thi dành cho kỳ thi ĐH hoặc chuyên ngành (vào thứ Bảy, Chủ nhật hoặc ngày lễ Tết) Liên hệ 18001299 để biết thêm chi tiết 
13 Phí DHL dành cho các kỳ thi đại học hoặc chuyên ngành 1.280.000 VND/địa chỉ/0.5kg

Tất cả các phí chỉ thanh toán bằng tiền đồng Việt Nam


Bạn nên xem ngay Nhận bằng IELTS ở đâu để có thêm thông tin tham khảo trước khi quyết định đăng ký học.


 

V. Đăng ký thi IELTS như thế nào?

1. Cách đăng ký thi IELTS tại IDP

Hiện nay, để đăng ký thi IELTS tại IDP khá đơn giản và thuận tiện, bạn có thể lựa chọn đăng trực tiếp tại văn phòng IDP hoặc đăng ký trực tuyến.

*Đăng ký thi IELTS trực tiếp tại văn phòng IDP

Bước 1: Đến trực tiếp văn phòng IDP trong thời gian làm việc.

Các ngày từ thứ 2 – thứ 6 (từ 9:00 sáng tới 4:00 chiều).

Bước 2: Chuẩn bị các giấy tờ như CMND/ Hộ chiếu, điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn đăng ký thi IELTS.

Bước 3: Gửi đơn và đóng lệ phí đăng ký dự thi, chờ xác nhận thông tin để hoàn thành.

Có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc thẻ tại văn phòng IDP hoặc chuyển khoản thanh toán.

Có thể đăng ký thi IELTS trực tiếp tại văn phòng IDP

Địa chỉ văn phòng IDP mà bạn có thể tham khảo:

Văn phòng Hà Nội

15-17 Ngọc Khánh, Quận Ba Đình

30 Triệu Việt Vương, Q. Hai Bà Trưng

HITC Building, 239 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy

Văn phòng TP Hồ Chí Minh

161 Hai Bà Trưng, P. Võ Thị Sáu, Quận 3

Lầu 14 – 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5

số 02 Nguyễn Thị Thập, Khu đô thi Him Lam, Q.7

Văn phòng Đà Nẵng

10 Ngô Gia Tự, Q. Hải Châu, Đà Nẵng

Văn phòng Vinh

Tầng 5, 127 An Dương Vương, Trường Thi, Vinh

Văn phòng Nha Trang

Tầng 9, tòa nhà Gold Coast, 01 Trần Hưng Đạo, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

Văn phòng Cần Thơ

Tòa nhà Hòa Bình, lầu 6, số 14-16B, Hòa Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ

Bên cạnh đó, thí sinh còn có thể đến các địa chỉ đăng ký thi IELTS là các đối tác IDP trên khắp cả nước.

*Đăng ký thi IELTS trực tuyến tại IDP 

Nếu bạn không thể đến trực tiếp văn phòng IDP, bạn có thể chọn đăng ký thi IELTS trực tuyến.

Bước 1: Truy cập website https://ielts.idp.com/book, xem toàn bộ lịch thi mới nhất.

Bước 2: Tạo tài khoản thông tin cá nhân đăng nhập.

Bước 3: Kiểm tra và chọn lựa ngày thi IELTS phù hợp.

Bước 4: Điền đầy đủ tất cả các thông tin cá nhân theo hướng dẫn.

Thanh toán lệ phí thi có thể bằng thẻ tín dụng hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của IDP.

Bước 5: Sau khi đăng ký thi và thanh toán lệ phí thi thành công, bạn sẽ nhận thư xác nhận đăng ký thi thành công qua email trong vòng 3 ngày làm việc.

Đăng ký thi IELTS trực tuyến tại IDP thuận tiện, dễ dàng

2. Cách đăng ký thi IELTS tại Hội Đồng Anh

Tương tự, tại Hội Đồng Anh bạn cũng có thể đăng ký thi IELTS bằng một trong hai hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

*Đăng ký trực tiếp tại văn phòng

Bước 1: Nộp CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản sao hoặc photo không cần công chứng) trực tiếp tại văn phòng Hội đồng Anh.

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin vào Phiếu xác nhận thông tin.

Bước 3: Nộp phiếu và thanh toán lệ phí thi IELTS để đăng ký dự thi.

Hình thức thanh toán đa dạng, có thể thanh toán bằng tiền mặt, thẻ hoặc chuyển khoản.

Đến trực tiếp văn phòng Hội Đồng Anh để đăng ký thi IELTS

Bạn có thể đến đăng ký dự thi IELTS trực tiếp tại một số địa chỉ sau:

Văn phòng Hà Nội

Số 20 Thụy Khuê, quận Tây Hồ

Trường tiểu học Brendon, ngõ 54 Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân

Văn phòng TP Hồ Chí Minh

Tầng 1, tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10

25 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1

Trường THPT Lê Quý Đôn, 110 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3.

Hoặc thí sinh có thể đăng ký thông qua hệ thống các đối tác đăng ký thi IELTS chính thức của BC trên toàn quốc.

*Đăng ký thi IELTS trực tuyến tại BC

Bước 1: Truy cập website https://www.britishcouncil.vn/thi/ielts/book-test

Bước 2: Chọn đăng ký bài thi IELTS phù hợp và hình thức thi trên giấy hoặc trên máy tính

Bước 3: Thực hiện điền các thông tin yêu cầu, chọn thời gian và địa điểm thi.

Bước 4: Thanh toán lệ phí thi online bằng thẻ Visa, Master,… hoặc chuyển khoản theo yêu cầu.

Bước 5: Sau khi hoàn tất đăng ký thi và thanh toán, Hội đồng Anh sẽ gửi thư xác nhận đăng ký thành công đến địa chỉ thư điện tử của bạn.

Vào trang web của Hội Đông Anh để đăng ký thi IELTS online


Bạn nên xem ngay Lấy bằng IELTS BC ở đâu để có thêm thông tin tham khảo trước khi quyết định đăng kí học.


VI. Một số vấn đề liên quan khi đăng ký thi IELTS

1. Nên thi IELTS tại IDP hay BC?

Kỳ thi IELTS được đồng sở hữu bởi IDP và BC cùng với Bộ phận Đánh giá Năng lực sử dụng tiếng Anh của Cambridge.

IDP và BC chịu trách nhiệm kiểm soát tất cả những địa điểm tổ chức thi IELTS.

Còn đơn vị thực hiện ra đề, chịu trách nhiệm về đề thi là bộ phận Đánh giá Năng lực Cambridge.

Do đó, độ khó của đề thi và sự đánh giá 4 kỹ năng của thí sinh đều như nhau ở cả BC và IDP.

Ngoài ra, dù thi ở IDP hay BC thì chất lượng phòng thi, tai nghe cũng luôn được bảo đảm.

Trang bị đầy đủ tất cả những thiết bị hỗ trợ cho buổi thi được diễn ra thuận lợi nhất.

Thêm vào đó, tất cả các giám khảo của kỳ thi IELTS tại BC hay IDP đều trải qua các khóa đào tạo chuyên nghiệp.

Nên họ đều đã được trang bị đầy đủ các kỹ năng về kiến thức cũng như tác phong.

Tuy kỹ năng Speaking sẽ được giám khảo chấm ngay tại bàn dự thi, nhưng các giám khảo đều rất công tâm, làm việc cẩn trọng.

Liên tục có sự luân chuyển giám khảo từ IDP sang BC để chấm thi. Nên bạn lựa chọn thi ở đâu thì độ khó của giám khảo cũng như nhau.

Do đó, lựa chọn thi IElTS ở BC hay IDP không phụ thuộc vào thi ở đâu dễ hơn.

Mà tùy thuộc những yếu tố khác như vị trí địa điểm thi, lịch thi phù hợp với bạn,…

Thi IElTS ở BC hay IDP thì độ khó và sự đánh giá 4 kỹ năng của thí sinh đều như nhau

2. Lựa chọn loại hình thi IELTS nào?

Hiện tại có 4 dạng IELTS là IELTS Academic, IELTS General Training, IELTS UKVI và IELTS Life Skills.

IELTS Academic (IELTS Học thuật): dành cho những sinh viên muốn theo học đại học và sau đại học trong các cơ sở đào tạo ở nước ngoài.

IELTS General Training (IELTS Tổng quát): để chứng thực trình độ Anh ngữ cho những người muốn làm việc ở nước ngoài.

IELTS UKVI: dành cho các đối tượng muốn theo học bậc đại học, sau đại học, định cư, xin việc làm tại Vương quốc Anh.

IELTS Life Skills: dành cho những người cần chứng minh kỹ năng nói và nghe tiếng Anh theo Khung Tham chiếu Chung Châu Âu về Ngôn ngữ (CEFR) Cấp độ A1, A2 hoặc B1.

IELTS Life Skills được Cục Thị thực và Nhập cư Vương quốc Anh chấp nhận cho một số loại thị thực nhất định.

Trong đó, phổ biến nhất là IELTS Academic và IELTS General Training.

Tùy vào mục đích mà bạn lựa chọn dạng thi thi IELTS nào cho phù hợp.

Tùy vào mục đích mà bạn lựa chọn dạng thi thi IELTS cho phù hợp.


Bạn nên xem ngay Nên thi IELTSIELTS ở IDP hay British Council  để có thêm thông tin tham khảo trước khi quyết định đăng ký thi IELTS.


3. Nên thi IELTS trên giấy hay trên máy tính?

Hình thức thi IELTS trên giấy và trên máy tính đều có những ưu và nhược điểm riêng.

Hình thức thi IELTS trên giấy

Đối với phần thi Writing, bạn có thể xây dựng dàn ý, viết, vẽ thoải mái trên giấy nên sẽ kích thích sự sáng tạo trong quá trình làm bài.

Đối với phần thi Listening, bạn sẽ có 10 phút để điền đáp án vào bảng đáp án.

Có thể gạch chân, đánh dấu các nội dung chính trong bài đọc, giúp phần thi Đọc thuận lợi hơn.

Bạn không cần lo phải có kỹ năng sử dụng máy tính như hình thức thi trên máy tính.

Đây cũng là hình thức thi quen thuộc trước đây, do đó có thể tạo sự tự tin, thoải mái hơn cho bạn.

Kỹ năng Nói sẽ được thi khác ngày với 3 kỹ năng còn lại, tối đa khoảng 7 ngày trước hoặc sau ngày thi chính, có thời gian để bạn chuẩn bị tốt hơn.

Tuy vậy, thi trên giấy cũng có một số nhược điểm như bạn sẽ mất khá nhiều thời gian để lật các trang xem đề thi.

Thêm vào đó, bạn khó quản lý và kiểm soát thời gian, dễ lún sâu vào một phần thi, không đủ thời gian cho các phần thi khác.

Thời gian có kết quả khá lâu, thường khoảng sau 13 ngày kể từ ngày thi đầu tiên.

Thi IELTS trên giấy là hình thức quen thuộc, có thể tạo sự tự tin, thoải mái khi thi

Hình thức thi IELTS trên máy tính

Đối với hình thức này, bạn sẽ được lựa chọn kỹ năng Nói thi cùng ngày hay khác ngày với 3 kỹ năng còn lại.

Do đó, có thể linh hoạt sắp xếp tùy vào khả năng và quỹ thời gian của bạn.

Thời gian có kết quả nhanh hơn, từ 5 – 7 ngày. Đối với những trường hợp cần bằng gấp thì đây là ưu điểm cực kỳ giá trị.

Lịch thi IELTS trên máy tính dày đặc hơn so với thi trên giấy, có thể dễ dàng lựa chọn ngày thi phù hợp.

Ngoài ra, nếu sử dụng máy tính khi thi IELTS thuần thục bạn có thể tiết kiệm được nhiều thời gian, dễ kiểm tra lại các đáp án đã làm.

Tuy vậy, hình thức thi IELTS trên máy tính đòi hỏi người thi phải biết sử dụng, thao tác trên máy tính.

Không có thời gian kiểm tra đáp án cho phần thi Nghe như khi thi trên giấy.

Thời gian làm bài của kỳ thi IELTS khoảng 3 tiếng, việc nhìn màn hình máy tính lâu sẽ khiến bạn bị mỏi mắt.

Thi IELTS trên máy tính giúp thể tiết kiệm được nhiều thời gian

Với những ưu và nhược điểm trên, tùy vào nhu cầu của mình mà bạn có thể lựa chọn hình thức thi phù hợp.

Nhưng trong trường hợp bạn đang xác định mục tiêu thi với band điểm cao, thì hình thức thi trên máy tính sẽ được khuyên lựa chọn hơn.

4. Đổi ngày thi, hủy thi IELTS như thế nào?

***Trường hợp đăng ký tại Hội Đồng Anh

Đổi ngày thi IELTS

Đổi ngày thi trong vòng hơn hoặc bằng 05 tuần trước ngày thi đã đăng ký (tính từ ngày thi kỹ năng đầu tiên) sẽ được đổi ngày thi miễn phí.

Đổi ngày thi trong vòng dưới 05 tuần trước ngày thi đã đăng ký thì phải nộp thêm 25% lệ phí thi cho thủ tục hành chính.

Đổi ngày thi trong vòng dưới 03 ngày trước ngày thi đã đăng ký sẽ không được chấp nhận, ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ.

Ngày thi mới yêu cầu đổi không quá 03 tháng so với ngày thi ban đầu.

Trường hợp bạn vẫn không thể tham dự ngày thi mới thì sẽ không được chuyển ngày thi khác và không được hoàn trả lệ phí thi.

Yêu cầu đổi ngày thi đúng quy định sẽ được đổi ngày thi miễn phí

Hủy thi IELTS

Hủy thi trong vòng hơn hoặc bằng 05 tuần trước ngày thi đã đăng ký (tính từ ngày thi kỹ năng đầu tiên) sẽ nhận được hoàn 75% lệ phí thi.

Hủy thi trong vòng dưới 05 tuần trước ngày thi đã đăng ký thì sẽ không được hoàn phí, ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ.

Quy trình hoàn lệ phí thi cho thí sinh có thể kéo dài từ hai đến ba tuần.

Bạn có thể nộp hồ sơ yêu cầu xem xét trường hợp ngoại lệ để chuyển ngày thi hoặc hủy thi trước ngày thi, hoặc trong vòng 02 ngày sau ngày thi.

Tất cả các hồ sơ chứng từ đi kèm phải được gửi tới trung tâm khảo thí trong vòng chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày thi.

Những trường hợp ngoại lệ đặc biệt sau khi thí sinh nhận kết quả bài thi sẽ không chấp nhận yêu cầu xem xét.

Hủy thi trong vòng dưới 05 tuần trước ngày thi sẽ không được hoàn phí

***Đối với IDP

Đổi ngày thi IELTS

Phải nộp đơn xin đổi ngày thi theo mẫu tại văn phòng IDP Việt Nam trước ngày thi.

Nếu nộp đơn xin đổi ngày thi trước 15 ngày so với ngày thi đã đăng ký sẽ miễn phí.

Nếu nộp đơn xin đổi ngày thi trước 8 – 14 ngày so với ngày thi đã đăng ký, phí đổi ngày thi là 800,000 VNĐ.

Bạn chỉ được đổi ngày thi một lần duy nhất và ngày thi mới cách ngày thi cũ tối đa 03 tháng.

Lưu ý, khi đã đổi ngày thi, bạn sẽ không được yêu cầu hủy thi nữa.

Trường hợp đăng kí thi trong vòng 01 tuần trước ngày thi sẽ không được đổi hoặc hủy thi.

Chỉ được đổi ngày thi một lần duy nhất

Hủy thi IELTS

Để hủy thi bạn phải nộp đơn yêu cầu theo mẫu cùng hóa đơn giá trị gia tăng bản gốc tại văn phòng IDP.

Thời hạn nộp đơn yêu cầu hủy thi phải trước hơn 05 tuần so với ngày thi đã đăng ký.

Nếu nộp đơn yêu cầu hủy thi trước ngày đăng ký thi hơn 5 tuần, bạn sẽ được hoàn 75% lệ phí thi.

Bạn sẽ nhận phần hoàn trả sau 30 ngày làm việc kể từ ngày nộp đơn.

Lưu ý trong trường hợp không cung cấp được Hóa đơn giá trị gia tăng bản gốc, bạn sẽ không được hoàn trả lệ phí thi.

Nếu đăng ký thi trong vòng 05 tuần trước ngày thi sẽ không được hủy thi.

Việc hủy thi trong vòng 05 tuần trước ngày thi chỉ có thể được xem xét trong một số trường hợp ngoại lệ.

Bạn cần cung cấp hồ sơ bệnh án có đóng dấu tròn của bệnh viện công trong vòng 05 ngày kể từ ngày thi.

Trình bày rõ tình trạng sức khỏe không thể đến dự thi để được đổi ngày thi hoặc nhận lại 75% lệ phí thi.

Thời hạn nộp đơn yêu cầu hủy thi phải trước hơn 05 tuần so với ngày thi đã đăng ký

Lưu ý: Các trường hợp ngoại lệ như bệnh nặng cần phẫu thuật, tai nạn nặng, nhập viện dài ngày, khủng hoảng trong gia đình như người thân mất, ly hôn,…

Bị yêu cầu tham gia nghĩa vụ bắt buộc từ chính phủ như nghĩa vụ quân sự, đại dịch, phong tỏa,…

Hoặc trường hợp bất khả kháng như bị thiên tai, lũ lụt, không thể di chuyển đến địa điểm thi,…

VII. Những lưu ý cho bạn mới tham gia thi IELTS lần đầu

1. Nên đăng ký thi IELTS sớm

Vì số lượng thí sinh được đăng ký trong mỗi đợt thi có giới hạn, bạn nên đăng ký sớm để chọn được ngày thi phù hợp.

Ngoài ra, thời gian chờ nhận bằng từ 5 – 7 ngày khi thi trên máy tính, khoảng 13 ngày khi thi trên giấy, cần đăng ký thi sớm để kịp nhận bằng.

Sau khi đăng ký, thời gian 02 tháng là khoảng thời gian lý tưởng để bạn chuẩn bị và luyện đề IELTS để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi.

Nên đăng ký sớm để chọn được ngày thi phù hợp, kịp có bằng bổ sung hồ sơ

2. Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân

Khi đăng ký thi IELTS , bạn cần chuẩn bị đầy đủ những loại giấy tờ tùy thân sau:

Đối với trường hợp đăng ký thi trực tiếp tại các văn phòng, cần mang theo CMND/ CCCD/ Hộ chiếu.

Đối với trường hợp đăng ký thi trực tuyến, cần chuẩn bị CMND/ CCCD/ Hộ Chiếu (scan).

Khi đi thi IELTS, bạn bắt buộc phải mang theo giấy tờ đã đăng ký trên hệ thống, như CMND/ CCCD/ Hộ chiếu (còn hạn) để được vào phòng thi.

Cần chuẩn bị đầy đủ những loại giấy tờ tùy thân khi đăng ký thi IELTS

3. Tuyệt đối không đi muộn

IELTS là kỳ thi nghiêm ngặt và khá khắt khe, nếu đi muộn bạn sẽ mất quyền dự thi và không được phép lùi lịch thi IELTS.

Khi đó bạn phải đăng ký lại, đóng tiền lại và chờ đợt thi tiếp theo, vừa tốn thời gian, vừa tốn chi phí.

Do đó, bạn nên cố gắng đến sớm khoảng 15 – 30 phút để tránh những sự cố bất ngờ chẳng hạn như tắc đường, hư xe,…

4. Thực hiện đúng những chỉ dẫn của giám thị

Trong kỳ thi IELTS, mọi thứ đều được quản lý khắt khe và đảm bảo tính nghiêm ngặt.

Chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình tham gia kỳ thi của bạn.

Vậy nên, bạn cần tuân thủ đúng những chỉ dẫn của giám thị, đặc biệt không nên vội lật bài thi trước khi giám thị cho phép.

Cần tuân thủ đúng những chỉ dẫn của giám thị trong thời gian thi

Trên đây là thông tin cập nhật mới nhất về lịch thi IELTS 2023 – 2024 và những thông tin có liên quan, hy vọng sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho bạn.

Nếu bạn đang tìm kiếm một trung tâm luyện thi IELTS để chinh phục chứng chỉ IELTS với điểm số mong muốn, hãy liên hệ Betterway để được tư vấn.

Chinh phục chứng chỉ IELTS với điểm số mong muốn tại Betterway

 

Hãy liên hệ với Better Way Education để nhận các tư vấn tốt nhất cho bạn.


*Cập nhật: Theo công văn mới nhất, chứng chỉ IELTS được cấp trong giai đoạn 10/9/2022 – 11/11/2022 vẫn có thể sử dụng để xét miễn bài thi ngoại ngữ theo quy chế thi tốt nghiệp THPT 2023.

Các trường đại học theo đó đã điều chỉnh lại các quy chế tuyển sinh, nhằm hỗ trợ tối đa quyền lợi xét tuyển của các thí sinh.

Vẫn chưa biết quy định xét tuyển năm 2024 có được sử dụng chứng chỉ IELTS cấp trong giai đoạn 10/9/2022 – 11/11/2022 để xét tốt nghiệp THPT hay không.

Do đó, các bạn cần tìm hiểu kỹ và có sự chuẩn bị sẵn sàng để chủ động trong mọi trường hợp.

Bạn có thể ôn luyện và chủ động thi lại chứng chỉ IELTS để không bị ảnh hưởng nếu có bất cứ thay đổi nào, bỏ lỡ mất cơ hội.

Tại BETTER WAY luôn có những khóa học chất lượng, lộ trình luyện thi phù hợp cho trình độ khác nhau của từng học viên.

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa chỉ uy tín để học và luyện thi IELTS chuẩn bị sẵn sàng cho xét tuyển, đi du học hoặc phục vụ công việc,…

Hãy liên hệ ngay với Betterway để được tư vấn và giải đáp thắc mắc miễn phí.

Betterway.vn

(Bài viết cập nhật: 01/06/2024)

Free

Cách chuẩn bị tốt cho một cuộc phỏng vấn tiếng Anh

Free

Trung tâm IELTS uy tín: 6 việc cần làm để lựa chọn chính xác

Free

Các bước lập kế hoạch luyện thi IELTS hiệu quả (Cập nhật)

Free

12 dấu hiệu trung tâm tiếng Anh IELTS kém uy tín, kém chất lượng

Free

Những chú ý khi chọn khóa học ielts cấp tốc tốt nhất

Free

15+ kinh nghiệm học từ vựng học thuật trong tiếng Anh thi IELTS

Free

IELTS 4 kỹ năng: Chọn học ở đâu, bao nhiêu tiền? (06/2024)

Free

15 bí quyết hình thành thói quen học từ mới tiếng Anh

Free

5.5 IELTS bằng bao nhiêu điểm Đại học: Quy đổi mới nhất 2024

Free

Các khoá học IELTS khác biệt gì so với khóa luyện thi IELTS?

Free

IELTS 6.5 được tuyển thẳng Đại học nào 2024 (Cập nhật mới nhất)

Free

9 cách học từ vựng tiếng Anh hiệu quả, nhớ lâu và lưu ý khi học

WHATSAPP