Quy đổi điểm IELTS Đại học Thương Mại 2024 (Hướng dẫn chi tiết)

Theo Đề án tuyển sinh 2024, trường Đại học Thương mại vẫn duy trì phương thức tuyển sinh kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế IELTS.

Qua bài viết này, Betterway chia sẻ quy định quy đổi điểm IELTS Đại học Thương Mại 2024 và hướng dẫn chi tiết cách thức quy đổi điểm xét tuyển.

I. Quy định về quy đổi điểm chứng chỉ IELTS khi xét tuyển vào trường Đại học Thương Mại năm 2024

Năm 2024, Đại học Thương Mại quy định thí sinh có chứng chỉ quốc tế IELTS Academic 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tương đương.

Được xét tuyển vào trường theo phương thức xét tuyển kết hợp.

Thí sinh có chứng chỉ IELTS được quy đổi ra điểm tiếng Anh (thang điểm 10) trong tuyển sinh đại học năm 2024.

Đặc biệt, có thể được quy đổi tới 12 điểm trong xét tuyển đại học.

Có chứng chỉ quốc tế IELTS Academic từ 5.5 được xét tuyển vào Đại học Thương Mại

Cụ thể, ở các phương thức xét tuyển kết hợp IELTS, nhà trường quy định:

IELTS 5.5 được quy đổi 8 điểm

IELTS 6.0 được quy đổi 9 điểm

IELTS 6.5 được quy đổi 10 điểm

IELTS 7.0 trở lên được quy đổi 11 điểm

IELTS 7.5 trở lên được quy đổi tới 12 điểm

Tham khảo bảng quy đổi điểm IELTS và các chứng chỉ khác của trường Đại học Thương mại năm 2024.

Bảng quy đổi điểm IELTS và các chứng chỉ khác của trường Đại học Thương mại 2024

II. Hướng dẫn chi tiết phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ IELTS của Đại học Thương Mại 2024

Năm 2024, Trường Đại học Thương mại tuyển sinh theo 8 phương thức:

(1) Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

(2) Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024

(3) Xét tuyển theo kết quả học tập 3 năm cấp THPT (chỉ áp dụng với học sinh trường chuyên)

(4) Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức năm 2024.

(5) Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức năm 2024.

(6) Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế còn hiệu lực với kết quả thi tốt nghiệp THPT.

(7) Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế còn hiệu lực với kết quả học tập cấp THPT.

(8) Xét tuyển kết hợp giải Học sinh giỏi với kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Theo đó, có 2 phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (trong đó có IELTS).

Đại học Thương Mại có 2 phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ IELTS

1. Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024

  • Điều kiện nộp hồ sơ

Có 01 trong các chứng chỉ quốc tế:

IELTS Academic đạt 5.5 trở lên

TOEFL iBT đạt 50 trở lên (Không bao gồm bản Home edition)

HSK đạt Cấp độ 4 trở lên

TCF đạt 400 trở lên

DELF đạt B2/C1/C2

SAT đạt từ 1000 điểm trở lên

ACT đạt từ 20 điểm trở lên)

Như vậy thí sinh có chứng chỉ IELTS Academic đạt 5.5 trở lên sẽ thỏa điều kiện xét tuyển theo phương thức kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định.

Tổng điểm 02 môn thi (gồm Toán và Ngữ văn/Vật lí/Hóa học) và điểm quy đổi chứng chỉ quốc tế, dự kiến từ 20 điểm.

IELTS Academic từ 5.5 thỏa điều kiện xét tuyển kết hợp kết quả tốt nghiệp THPT

  • Công thức tính điểm xét tuyển

Điểm xét tuyển = Điểm theo phương thức + Điểm ưu tiên (nếu có)

Cách tính điểm xét tuyển theo thang điểm 30

Điểm theo phương thức = [Điểm thi môn Toán + Điểm thi môn Ngữ văn/Vật lí/Hóa học + Điểm quy đổi CCQT*2]*30/44

Ví dụ:

Thí sinh có chứng chỉ IELTS 6.0 (còn hiệu lực): Điểm quy đổi cho IELTS 6.0 là 9 điểm

KQ thi tốt nghiệp THPT môn Toán = 9, môn Hóa học = 9,5

Điểm theo phương thức = [9 + 9,5 + (9*2)]*30/44] = 24,89 (làm tròn 2 chữ số thập phân)

Điểm IELTS quy đổi thành điểm môn tiếng Anh khi tính điểm xét tuyển

Cách tính điểm ưu tiên (nếu có)

Nếu Điểm theo phương thức > 22,5 thì Điểm ưu tiên giảm dần theo công thức:

Điểm ưu tiên = [(30 – Điểm theo phương thức)/7,5] × Mức điểm ưu tiên

Giả sử, Thí sinh thuộc KV2, có Đối tượng 01 thì Mức điểm ưu tiên= 0,25+2=2,25

Điểm ưu tiên = (30-24,89)/7,5 x 2,25 = 1,53 (làm tròn 2 chữ số thập phân)

Tính điểm xét tuyển

Điểm xét tuyển = Điểm theo phương thức + Điểm ưu tiên (nếu có)

Với ví dụ trên Điểm xét tuyển = 24,89 + 1,53 = 26,42 (làm tròn 2 chữ số thập phân)

  • Hồ sơ cần chuẩn bị

Ảnh thẻ 4×6

Căn cước công dân (bao gồm cả mặt trước và mặt sau)

Lệ phí xét tuyển (minh chứng chuyển khoản)

Bản gốc Chứng chỉ Quốc tế

Cần chuẩn bị bản gốc chứng chỉ IELTS khi nộp hồ sơ tuyển sinh

2. Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế với kết quả học tập cấp THPT

  • Điều kiện nộp hồ sơ

Có 01 trong các chứng chỉ quốc tế:

IELTS Academic đạt 5.5 trở lên

TOEFL iBT đạt 50 trở lên (Không bao gồm bản Home edition)

HSK đạt Cấp độ 4 trở lên

TCF đạt 400 trở lên

DELF đạt B2/C1/C2

SAT đạt từ 1000 điểm trở lên

ACT đạt từ 20 điểm trở lên

Như vậy thí sinh có chứng chỉ IELTS Academic đạt 5.5 trở lên sẽ thỏa điều kiện xét tuyển theo phương thức kết hợp kết quả học tập cấp THPT.

Tốt nghiệp năm 2024

Đạt điểm xét tuyển từ 21 điểm

Phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định. Tổng điểm 02 môn thi (gồm Toán và Ngữ văn/Vật lí/Hóa học) và điểm quy đổi chứng chỉ quốc tế, dự kiến từ 20 điểm.

Phương thức xét tuyển kết hợp kết quả học tập THPT yêu cầu IELTS Academic từ 5.5

  • Công thức tính điểm xét tuyển

Điểm xét tuyển = Điểm theo phương thức + Điểm ưu tiên (nếu có)

Cách tính điểm xét tuyển theo thang điểm 30

Điểm theo phương thức = [Điểm kết quả học tập môn Toán + Điểm KQHT môn Ngữ văn/Vật lí/Hóa học + Điểm quy đổi CCQT*2]*30/44

Trong đó:

Điểm kết quả học tập= Trung bình cộng điểm kết quả học tập năm lớp 10, lớp 11 và điểm học kỳ 1 lớp 12 của môn Toán/Ngữ văn/Vật lí/Hóa học

Ví dụ:

Thí sinh có chứng chỉ IELTS 6.0 (còn hiệu lực): Điểm quy đổi cho IELTS 6.0 là 9 điểm

Điểm kết quả học tập cấp THPT của môn Toán năm lớp 10 = 9,5, lớp 11 = 8,5 và điểm học kỳ 1 lớp 12 = 9,4

Điểm học tập môn Toán = (9,5+8,5+9,4)/3 = 9,1

Điểm KQHT cấp THPT của môn Ngữ văn năm lớp 10 = 8,2; lớp 11 = 8,0 và điểm học kỳ 1 lớp 12 = 8,5

Điểm học tập môn Văn = (8,2+8,0+8,5)/3 = 8,2

Như vậy: Điểm theo phương thức = [9,1 + 8,2 + (9*2)]*30/44] = 24,07 (làm tròn 2 chữ số thập phân)

IELTS 6.0 được quy đổi tới 9 điểm môn tiếng Anh khi xét tuyển

Cách tính điểm ưu tiên (nếu có)

Nếu Điểm theo phương thức > 22,5 thì Điểm ưu tiên giảm dần theo công thức:

Điểm ưu tiên = [(30 – Điểm theo phương thức)/7,5] × Mức điểm ưu tiên

Giả sử, Thí sinh thuộc KV2, có Đối tượng 01 thì Mức điểm ưu tiên= 0,25+2=2,25

Điểm ưu tiên = (30-24,07)/7,5 x 2,25 = 1,78 (làm tròn 2 chữ số thập phân)

Tính điểm xét tuyển

Điểm xét tuyển = Điểm theo phương thức + Điểm ưu tiên (nếu có)

Với ví dụ trên Điểm xét tuyển = 24,07 + 1,78 = 25,85 (làm tròn 2 chữ số thập phân)

Điểm IELTS càng cao thì điểm xét tuyển càng cao, tăng cơ hội đậu đại học

  • Hồ sơ cần chuẩn bị

Ảnh thẻ 4×6

Căn cước công dân (bao gồm cả mặt trước và mặt sau)

Lệ phí xét tuyển (minh chứng chuyển khoản)

Bản gốc Chứng chỉ Quốc tế

Bản gốc Học bạ/Phiếu xác nhận KQHT cấp THPT


Bạn nên xem ngay  IELTS 5.5 có đậu đại học Thương Mại không  để có thêm thông tin tham khảo trước khi quyết định nộp hồ sơ vào trường này.


III. Một số lưu ý khi muốn dùng chứng chỉ IELTS xét tuyển Đại học

Phương thức xét tuyển bằng IELTS ngày nay được rất nhiều trường đưa vào phương án tuyển sinh.

Khi xét tuyển đại học với chứng chỉ IELTS, bạn cần nắm rõ một số lưu ý:

1. Có chứng chỉ IELTS không phải sẽ mặc định đậu

Dù là thông dụng, tuy nhiên không phải cứ có chứng chỉ IELTS là bạn có thể trúng tuyển vào bất cứ trường học, ngành học mong muốn.

Ngoài yêu cầu về điểm chứng chỉ IELTS, sẽ có các tiêu chí khác như điểm thi tốt nghiệp THPT các môn tổ hợp xét tuyển, điểm học tập THPT, đậu tốt nghiệp,…

Vì vậy, trước khi chọn phương thức xét tuyển với IELTS, bạn cần tìm hiểu kỹ phương án tuyển sinh của trường, của ngành học mình muốn.

Có chứng chỉ IELTS không phải sẽ mặc định đậu đại học

2. Chú ý thời hạn của chứng chỉ IELTS

Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế IELTS thường chỉ có thời hạn 2 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ xét tuyển.

Nếu bạn xét tuyển mà chứng chỉ IELTS đã hết hạn thì chắc chắn sẽ bị trượt.

Do đó, hãy để ý kỹ thời hạn của chứng chỉ trước khi nộp hồ sơ xét tuyển, tránh “trượt oan” vì sự bất cẩn.

3. Đảm bảo kết quả học tập để đáp ứng điều kiện xét tuyển đi kèm

Ngoài chứng chỉ IELTS, phương thức tuyển sinh còn thường đi kèm với điều kiện học lực, hoặc xét kết hợp kết quả học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT,…

Do đó, bên cạnh việc ôn thi IELTS, bạn vẫn phải cân bằng với việc học để có kết quả học bạ, thi cử như ý.

Như vậy bạn mới có thể đáp ứng được hết các tiêu chí xét tuyển, nắm chắc tấm vé vào trường đại học mong muốn.

Cần đảm bảo kết quả học tập để đáp ứng điều kiện xét tuyển đi kèm

4. Có sự chuẩn bị từ sớm

Năm cuối cấp là giai đoạn rất quan trọng cho việc ôn tập, cần tập trung cao độ cho các môn tổ hợp như Toán, Văn, Lý, Hóa…

Trong khi IELTS là chứng chỉ khó, đòi hỏi cả 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết.

Nếu muốn kết quả tốt thì bạn cần chủ động có kế hoạch học tập và thi từ sớm.

Tốt nhất, bạn nên bắt đầu ôn thi IELTS từ lớp 10, 11 để có dư giả thời gian, giảm bớt áp lực học tập vào năm cuối cấp.

Nên bắt đầu ôn thi IELTS từ sớm để có sự chuẩn bị kỹ lưỡng

IV. Luyện thi IELTS 5.5 để xét tuyển đại học có khó không?

5.5 IELTS là band điểm ở mức trung bình khá. Trình độ ở band điểm này có thể giao tiếp tương đối trơn tru trong các tình huống thường ngày.

Nhưng sẽ gặp khó khăn khi sử dụng tiếng Anh học thuật hoặc tiếng Anh không thuộc chuyên môn.

Việc đạt được IELTS 5.5 có khó không phần lớn phụ thuộc vào khả năng và quyết tâm của người học.

Nếu bạn đã có nền tảng tiếng Anh tốt, việc đạt 5.5 sẽ không quá khó khăn.

Còn trường hợp bạn mới bắt đầu học tiếng Anh, bạn sẽ cần nhiều thời gian và nỗ lực hơn.

Cần nhiều thời gian và nỗ lực hơn để đạt IELTS 5.5 đối với người mới

Thông thường, một người từ chưa biết gì đến khi đạt IELTS band 5.5 sẽ mất khoảng 10 tháng.

Mặt khác, đối với những người đã có nền tảng cơ bản, 6-7 tháng là khoảng thời gian trung bình để chinh phục band 5.5.

Quan trọng là bạn cần có sự cam kết và kiên trì học tập, dành thời gian luyện tập mỗi ngày và không ngừng nỗ lực để cải thiện điểm số.

Nhìn chung, IELTS 5.5 là mức điểm không quá khó để đạt được nếu bạn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nỗ lực học tập.

Tuy nhiên, bạn cần xác định rõ trình độ hiện tại của bản thân, đặt ra mục tiêu cụ thể và xây dựng kế hoạch học tập phù hợp để đạt được hiệu quả tốt nhất.

IELTS 5.5 không quá khó nếu bạn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nỗ lực học tập

V. Kinh nghiệm luyện thi IELTS hiệu quả, đạt điểm cao

1. Xác định trình độ hiện tại và xây dựng lộ trình học phù hợp

Trước khi bắt đầu luyện thi IELTS, bạn cần biết rõ trình độ mình đang ở mức nào, cần phải học gì, học bao lâu để đạt mục tiêu đặt ra.

Cách chính xác nhất để đánh giá trình độ IELTS của bạn là tham gia bài thi thử tại trung tâm hoặc các bài thi thử chất lượng cao trên mạng.

Sau đó, phân tích điểm số từng kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết để xác định điểm mạnh và điểm yếu của bản thân.

Khi đã biết trình độ mình đang ở band điểm nào, bạn hãy xây dựng một lộ trình học thật chi tiết để việc đạt hiệu quả.

Tốt nhất, bạn nên tham khảo chuyên gia tư vấn hoặc giáo viên IELTS để nhận được đánh giá khách quan và định hướng học tập phù hợp.

Xác định trình độ hiện tại và xây dựng lộ trình học phù hợp

2. Lựa chọn trung tâm luyện thi IELTS uy tín và chất lượng

Bạn vẫn có thể tự học IELTS tại nhà, nhưng việc này đòi hỏi phải có nền kiến thức vững, phương pháp học đúng và quyết tâm cao.

Để việc học hiệu quả, nhẹ nhàng và tiết kiệm thời gian hơn, bạn nên cân nhắc lựa chọn trung tâm luyện thi IELTS uy tín, chất lượng để theo học.

Các giáo viên sẽ giúp bạn xây dựng lộ trình cá nhân hóa, có phương pháp học phù hợp và luôn theo sát để điều chỉnh kịp thời.

Tài liệu học chất lượng, được chọn lọc kỹ, cơ sở học tập tốt,… tạo điều kiện tốt nhất cho bạn học tập hiệu quả.

Cân nhắc lựa chọn trung tâm luyện thi IELTS uy tín, chất lượng để theo học

3. Sử dụng tài liệu học tập và luyện thi IELTS chuẩn

Tài liệu có vai trò rất quan trọng trong quá trình luyện thi IELTS của bạn.

Một nguồn tài liệu chất lượng, trọng tâm sẽ giúp bạn học nhẹ nhàng hơn và tiết kiệm được khá nhiều thời gian.

Bên cạnh đó, nó còn giúp bạn tránh được cảm giác mông lung, chán nản, quá tải khi học.

4. Tham gia các khóa học luyện thi IELTS chuyên sâu

Bên cạnh các khóa học IELTS cơ bản, bạn có thể cân nhắc tham gia các khóa học chuyên sâu để cải thiện kỹ năng còn yếu kém.

Việc này giúp bạn phát triển đồng đều các kỹ năng, từ đó có thể đạt điểm IELTS overall cao, đủ điều kiện xét tuyển đại học mong muốn. 

Tham gia các khóa học chuyên sâu để cải thiện kỹ năng còn yếu kém

5. Luyện tập thường xuyên các bài thi thử IELTS

Khi đã có nền tảng kiến thức chắc và kỹ năng tốt, bạn nên luyện tập các bài thi thử IELTS thường xuyên.

Trong quá trình luyện đề, cần canh thời gian nghiêm túc như khi thi thật, không xem tài liệu.

Như vậy sẽ giúp bạn làm quen với cấu trúc đề thi cũng như áp lực phòng thi, luyện tập được khả năng quản lý thời gian

Đồng thời, qua quá trình làm bài, bạn sẽ biết được mình đang thiếu hụt kiến thức nào, yếu kỹ năng nào để tập trung ôn tập, cải thiện.

Luyện tập các bài thi thử IELTS thường xuyên và nghiêm túc

 


Bạn nên xem ngay Những điều cần tránh khi ôn IELTS cấp tốc tại nhà   để có thêm thông tin tham khảo trước khi quyết định đăng ký học.


VI. Luyện thi IELTS ở đâu chất lượng để đạt điểm số cao, kịp xét tuyển Đại học?

Hiện nay, có rất nhiều các trung tâm IELTS, với nhiều khóa học từ cơ bản đến nâng cao, online và offline,… khiến bạn khó lựa chọn.

Nếu chọn phải trung tâm kém uy tín, khó tránh khỏi việc bạn bị mất tiền, mất luôn cả cơ hội xét tuyển Đại học. 

Với sự uy tín và chất lượng trong những khóa học IELTS, Betterway tự tin khẳng định sẽ là địa chỉ học tập đáng tin cậy cho bạn.

Betterway tự tin khẳng định là địa chỉ luyện thi IELTS đáng tin cậy, đảm bảo chất lượng

Đội ngũ giáo viên được tuyển chọn cẩn thận, đảm bảo các tiêu chí về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và khả năng truyền cảm hứng cho học sinh.

Yêu cầu tối thiểu phải có IELTS 8.0 và các bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn.

Mỗi học viên đến với Betterway sẽ được kiểm tra trình độ hiện tại, từ đó mới xây dựng lộ trình phù hợp, mang tính cá nhân hóa.

Lộ trình học sẽ được chia thành từng giai đoạn nhỏ, nhờ đó mà quá trình học được theo sát.

Giảng viên sẽ đánh giá cụ thể từng giai đoạn, từ đó điều chỉnh cách giảng dạy phù hợp để đạt kết quả học tập trong thời gian ngắn nhất.

Giảng viên tối thiểu phải có IELTS 8.0 và bằng cấp chuyên môn, kinh nghiệm lâu năm 

Betterway có đa dạng khóa học, từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp với trình độ từng học viên.

Phương pháp giảng dạy Rèn Luyện Sâu độc quyền, giáo trình được biên soạn riêng biệt bởi đội ngũ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm.

Đem lại cho bạn những khóa học IELTS chất lượng, sát với kỳ thi IELTS và phù hợp năng lực thực tế của ứng viên.

Cơ sở vật chất của Betterway cũng được trang bị mới, thiết bị hiện đại hỗ trợ tối đa cho việc dạy và học.

Phương pháp giảng dạy Rèn Luyện Sâu độc quyền giúp học tiếng Anh dễ dàng hơn

Đặc biệt, Betterway cam kết đầu ra giúp bạn có thể hoàn toàn an tâm khi học, không lo mất tiền oan.

Ngoài ra còn có chính sách hoàn lại 100% học phí trong vòng 14 ngày kể từ ngày khai giảng khóa học nếu bạn cảm thấy không hài lòng về chất lượng.

Bạn đang tìm kiếm một trung tâm luyện thi IELTS chất lượng, tận tâm, sớm có chứng chỉ với điểm số mong muốn để xét tốt nghiệp, đại học.

Hãy liên hệ với Betterway để được tư vấn chi tiết, định hướng sớm, giúp bạn chinh phục mục tiêu đặt ra.

Cam kết đầu ra 100%, an tâm theo học tại Betterway

Hãy liên hệ với Better Way Education để nhận các tư vấn tốt nhất cho bạn.


*Cập nhật: Theo công văn mới nhất, chứng chỉ IELTS được cấp trong giai đoạn 10/9/2022 – 11/11/2022 vẫn có thể sử dụng để xét miễn bài thi ngoại ngữ theo quy chế thi tốt nghiệp THPT 2023.

Các trường đại học theo đó đã điều chỉnh lại các quy chế tuyển sinh, nhằm hỗ trợ tối đa quyền lợi xét tuyển của các thí sinh.

Vẫn chưa biết quy định xét tuyển năm 2024 có được sử dụng chứng chỉ IELTS cấp trong giai đoạn 10/9/2022 – 11/11/2022 để xét tốt nghiệp THPT hay không.

Do đó, các bạn cần tìm hiểu kỹ và có sự chuẩn bị sẵn sàng để chủ động trong mọi trường hợp.

Bạn có thể ôn luyện và chủ động thi lại chứng chỉ IELTS để không bị ảnh hưởng nếu có bất cứ thay đổi nào, bỏ lỡ mất cơ hội.

Tại BETTER WAY luôn có những khóa học chất lượng, lộ trình luyện thi phù hợp cho trình độ khác nhau của từng học viên.

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa chỉ uy tín để học và luyện thi IELTS chuẩn bị sẵn sàng cho xét tuyển, đi du học hoặc phục vụ công việc,…

Hãy liên hệ ngay với Betterway để được tư vấn và giải đáp thắc mắc miễn phí.

Betterway.vn

(Bài viết cập nhật: 01/06/2024)

Free

Cách chuẩn bị tốt cho một cuộc phỏng vấn tiếng Anh

Free

Trung tâm IELTS uy tín: 6 việc cần làm để lựa chọn chính xác

Free

Các bước lập kế hoạch luyện thi IELTS hiệu quả (Cập nhật)

Free

12 dấu hiệu trung tâm tiếng Anh IELTS kém uy tín, kém chất lượng

Free

Những chú ý khi chọn khóa học ielts cấp tốc tốt nhất

Free

15+ kinh nghiệm học từ vựng học thuật trong tiếng Anh thi IELTS

Free

IELTS 4 kỹ năng: Chọn học ở đâu, bao nhiêu tiền? (06/2024)

Free

15 bí quyết hình thành thói quen học từ mới tiếng Anh

Free

5.5 IELTS bằng bao nhiêu điểm Đại học: Quy đổi mới nhất 2024

Free

Các khoá học IELTS khác biệt gì so với khóa luyện thi IELTS?

Free

IELTS 6.5 được tuyển thẳng Đại học nào 2024 (Cập nhật mới nhất)

Free

9 cách học từ vựng tiếng Anh hiệu quả, nhớ lâu và lưu ý khi học

WHATSAPP