Quy đổi điểm IELTS Học viện Ngoại giao 2024 (Chính xác nhất)

Học viện Ngoại giao được coi là cơ sở hàng đầu về đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế toàn diện.

Với phương thức xét tuyển hiện nay, những bạn sở hữu chứng chỉ IELTS đủ yêu cầu sẽ có lợi thế lớn khi xét tuyển vào trường.

Cùng Betterway tìm hiểu cách quy đổi điểm IELTS Học viện Ngoại giao 2024 cập nhật mới và chính xác nhất.

I. Quy đổi điểm IELTS trong xét tuyển sinh Học viện Ngoại giao 2024

Học viện Ngoại giao xét tuyển đại học chính quy năm 2024 theo 4 phương thức

Học viện Ngoại giao xét tuyển vào hệ đại học chính quy năm 2024 theo các phương thức xét tuyển sau:

Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (dự kiến 3% chỉ tiêu)

Xét tuyển sớm dựa trên Kết quả học tập THPT (dự kiến 70% chỉ tiêu)

Xét tuyển sớm dựa trên Kết quả Phỏng vấn (dự kiến 2% chỉ tiêu)

Xét tuyển dựa trên Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (dự kiến 25% chỉ tiêu).

Trong đó, phương thức xét tuyển sớm dựa trên Kết quả học tập THPT và xét tuyển sớm dựa trên Kết quả Phỏng vấn cơ hội lớn cho các bạn sở hữu chứng chỉ IELTS.

Học viện Ngoại giao có phương thức xét tuyển sớm kết hợp chứng chỉ IELTS

1. Quy đổi điểm IELTS trong phương thức xét tuyển sớm dựa trên Kết quả học tập THPT của Học viện Ngoại giao 2024

  • Yêu cầu xét tuyển

Ngoài các điều kiện chung theo quy định, để được xét tuyển theo phương thức xét tuyển sớm dựa trên Kết quả học tập THPT, thí sinh cần đáp ứng các điều kiện:

Thứ nhất: Tốt nghiệp THPT.

Thứ hai: Có điểm trung bình cộng kết quả học tập của 3 học kỳ bất kỳ trong 5 học kỳ lớp 10, 11 và học kỳ I năm học lớp 12 đạt từ 8.0 trở lên.

Kết quả học tập 3 học kỳ bất kỳ đạt từ 8.0 trở lên là điều kiện bắt buộc khi xét tuyển

Thứ ba: Thuộc 01 trong các đối tượng:

Thí sinh đoạt giải Khuyến khích/ Giải Tư trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, hoặc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển.

Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Kỳ thi HSG cấp Tỉnh/ Thành phố trực thuộc Trung ương lớp 10, lớp 11 hoặc lớp 12.

Thí sinh là học sinh trường THPT chuyên, hoặc trường THPT trọng điểm quốc gia chất lượng cao.

Có một trong các Chứng chỉ quốc tế/ Bài thi Chuẩn hóa năng lực quốc tế còn giá trị sử dụng tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển sau đây:

Tiếng Anh: IELTS Academic từ 6.0 trở lên, hoặc TOEFL iBT từ 60 trở lên.

Hoặc các Chứng chỉ Cambridge English Qualifications từ 169 điểm trở lên.

Hoặc SAT1 từ 1200 trở lên, hoặc ACT từ 23 điểm trở lên.

Tiếng Pháp: từ DELF-B1 trở lên hoặc TCF tout public (5 bài thi: nghe

hiểu, cấu trúc ngữ pháp, đọc hiểu, viết, nói) xếp loại chung từ B1 trở lên.

Tiếng Trung Quốc: từ HSK 4 (mức điểm từ 260) trở lên.

Tiếng Hàn Quốc: từ Topik 3 trở lên.

Tiếng Nhật Bản: từ N3 trở lên.

Như vậy:

Theo phương thức xét tuyển này, thí sinh có điểm trung bình cộng kết quả học tập của 3 học kỳ bất kỳ từ 8.0 và IELTS Academic từ 6.0 trở lên sẽ đáp ứng được yêu cầu.

IELTS Academic từ 6.0 là một điều kiện khi xét tuyển dựa trên kết quả học tập

  • Điểm xét tuyển

Điểm xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả học tập THPT bao gồm:

(1) Tổng của điểm trung bình cộng kết quả học tập của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển thuộc 3 học kỳ bất kỳ trong 5 học kỳ lớp 10, 11 và học kỳ I năm học lớp 12.

(2) Điểm khuyến khích theo quy định của Học viện.

(3) Điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (nếu có).

Trong đó, quy đổi điểm IELTS thành điểm cộng khuyến khích theo quy định Học viện Ngoại giao 2024:

Điểm IELTS Academic

Điểm cộng khuyến khích
Mức 1 Mức 2
6.0 3 0.25
6.5 3.5
7 4 0.5
7.5 4.5
8 5 0.75
8.5 5.5
9 6 1

Lưu ý: Nếu thí sinh có đồng thời nhiều chứng chỉ quốc tế thuộc các ngoại ngữ khác nhau hoặc nhiều bài thi chuẩn hóa năng lực quốc tế.

Thì thí sinh được lựa chọn tối đa 02 loại để tính điểm cộng khuyến khích.

Cụ thể:

Điểm cộng khuyến khích = Mức 1 (áp dụng cho chứng chỉ ngoại ngữ chính/ bài chuẩn hóa năng lực quốc tế chính) + Mức 2 (áp dụng cho chứng chỉ ngoại ngữ phụ/ bài chuẩn hóa năng lực quốc tế phụ)

Ví dụ:

Nếu thí sinh có chứng chỉ IELTS 8.0 và Topik 3 – 135 điểm thì:

Điểm cộng khuyến khích của thí sinh = 5 (Tiếng Anh mức 1) + 0.25 (Tiếng Hàn mức 2) = 5.25 điểm.

Nếu thí sinh có chứng chỉ IELTS 8.5, SAT 1300 và Topik 3 thì sẽ dùng chứng chỉ IELTS và SAT để tính điểm cộng khuyến khích.

Điểm cộng khuyến khích của thí sinh = 5.5 (Tiếng Anh mức 1) + 0.5 (SAT mức 2) = 6 điểm.

IELTS Academic 8.0 được quy đổi thành 5 điểm khuyến khích

 


Bạn nên xem ngay IELTS xét tốt nghiệp mới nhất của từng trường để có thêm thông tin tham khảo trước khi quyết định nộp bằng bằng IELTS


 

2. Quy đổi điểm IELTS trong phương thức xét tuyển sớm dựa trên Kết quả phỏng vấn của Học viện Ngoại giao 2024

  • Yêu cầu xét tuyển

Ngoài các điều kiện chung theo quy định, thí sinh đăng ký xét tuyển cần đáp ứng các điều kiện bắt buộc sau:

Thứ nhất: Tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam.

Hoặc có thời gian học tập ở nước ngoài và ở Việt Nam, tốt nghiệp chương trình THPT ở Việt Nam.

Tốt nghiệp THPT là điều kiện đầu tiên khi xét tuyển dựa vào kết quả phỏng vấn

Thứ hai: Có một trong các Chứng chỉ quốc tế còn giá trị sử dụng tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển:

Tiếng Anh: IELTS Academic từ 7.0 trở lên, hoặc TOEFL iBT từ 94 trở lên.

Hoặc các Chứng chỉ Cambridge English Qualifications từ 185 điểm trở lên.

Hoặc SAT1 từ 1300 trở lên, hoặc ACT từ 27 điểm trở lên.

Tiếng Pháp: từ DELF-B2 trở lên hoặc TCF tout public (5 bài thi: nghe hiểu, cấu trúc ngữ pháp, đọc hiểu, viết, nói) xếp loại chung từ B2 trở lên.

Tiếng Trung Quốc: từ HSK 5 (mức điểm từ 180) trở lên.

Tiếng Hàn Quốc: từ Topik 4 trở lên.

Tiếng Nhật Bản: từ N3 (mức điểm từ 130) trở lên.

Như vậy:

Thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài hoặc học tập ở nước ngoài và Việt Nam, tốt nghiệp chương trình THPT ở Việt Nam, có IELTS Academic từ 7.0 sẽ đáp ứng yêu cầu xét tuyển.

Có IELTS Academic từ 7.0 sẽ đáp ứng yêu cầu xét tuyển dựa trên kết quả phỏng vấn

  • Điểm xét tuyển

Điểm xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả phỏng vấn bao gồm:

(1) Điểm Phỏng vấn (tính trên thang 20)

(2) Điểm khuyến khích theo quy định của Học viện

(3) Điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (nếu có)

Trong đó, quy đổi điểm IELTS thành điểm cộng khuyến khích theo phương thức xét tuyển sớm dựa trên kết quả phỏng vấn như sau:

Điểm IELTS Academic Điểm cộng khuyến khích
Mức 1 Mức 2
7 4 0.5
7.5 4.5
8 5 0.75
8.5 5.5
9 6 1

Lưu ý: Nếu thí sinh có đồng thời nhiều chứng chỉ quốc tế thuộc các ngoại ngữ khác nhau hoặc nhiều bài thi chuẩn hóa năng lực quốc tế.

Thì thí sinh được lựa chọn tối đa 02 loại để tính điểm cộng khuyến khích.

Điểm cộng khuyến khích = Mức 1 (áp dụng cho chứng chỉ ngoại ngữ chính/ bài chuẩn hóa năng lực quốc tế chính) + Mức 2 (áp dụng cho chứng chỉ ngoại ngữ phụ/ bài chuẩn hóa năng lực quốc tế phụ)

Điểm IELTS được quy đổi thành điểm cộng khuyến khích khi xét tuyển

II. Quy trình nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển sớm theo quy định của Học viện Ngoại giao

Bước 1: Thí sinh đăng ký xét tuyển sớm tại Cổng thông tin tuyển sinh của Học viện tại địa chỉ website: https://tuyensinh.dav.edu.vn và in Phiếu đăng ký.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ, gồm có:

– Phiếu đăng ký ở Bước 1

– Bản sao được chứng thực:

Chứng chỉ quốc tế

Học bạ THPT hoặc kết quả học tập THPT có xác nhận của trường THPT (nếu chưa có học bạ THPT).

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp các trường THPT nước ngoài hoặc các trường quốc tế tại Việt Nam, học bạ phải được công nhận bởi cơ quan có thẩm quyền.

Các giấy tờ chứng minh thí sinh thuộc các đối tượng khuyến khích theo quy định của Học viện.

Các giấy tờ ưu tiên khác theo quy định của Bộ GDĐT (nếu có).

Chứng từ chứng minh đã nộp lệ phí xét tuyển.

Bước 3: Nộp hồ sơ trực tiếp trong giờ hành chính tại Tầng 1, Nhà D, Học viện Ngoại giao.

Hoặc gửi hồ sơ bằng đường bưu điện đến Phòng Đào tạo Đại học, Phòng 109, Nhà D, Học viện Ngoại giao, Số 69, Phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc gửi qua bưu điện

III. Kinh nghiệm chinh phục IELTS 6.0 để xét tuyển sớm vào Học viện Ngoại giao

Để đạt được điểm IELTS 6.0, bạn cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm và phương pháp học tập phù hợp để đạt kết quả mong muốn kịp lúc xét tuyển.

Một số kinh nghiệm giúp bạn chinh phục IELTS 6.0 nhẹ nhàng và rút ngắn thời gian học.

1. Xác định trình độ hiện tại và mục tiêu cụ thể

Để biết bản thân cần bắt đầu học từ đâu, học đến đâu, bạn cần xác định được trình độ hiện tại của mình và xác định chính xác mục tiêu.

Để đạt band điểm IELTS 6.0, hãy đặt mục tiêu điểm cụ thể cho từng kỹ năng.

Bạn nên làm bài thi thử IELTS để đánh giá năng lực tiếng Anh hiện tại của bạn ở cả 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết.

Sau đó xác định điểm mạnh, điểm yếu của bản thân trong từng kỹ năng và đưa ra điểm số mục tiêu phù hợp.

Nên tham gia thi thử để đánh giá trình độ hiện tại của mình

2. Xây dựng lộ trình học phù hợp trình độ và mục tiêu

Tùy trình độ hiện tại và mục tiêu của mỗi người mà lộ trình học sẽ khác nhau.

Để quá trình học nhẹ nhàng hơn, bạn hãy chia lộ trình thành những giai đoạn nhỏ để chinh phục mục tiêu từng giai đoạn.

Đối với những bạn mới bắt đầu thì lộ trình học IELTS 6.0 gồm 4 giai đoạn cơ bản.

Giai đoạn 1: 0 – 3.5 IELTS (2.5 – 3 tháng)

Giai đoạn này cần hệ thống hóa kiến thức căn bản và chuẩn hóa phát âm, xóa bỏ hoàn toàn tình trạng mất gốc.

Xây dựng nền tảng tiếng Anh vững chắc trước khi luyện thi IELTS

Những chủ điểm ngữ pháp quan trọng như 6 thì tiếng Anh thường dùng, từ loại, sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ là nền tảng bắt buộc phải có.

Học từ vựng thuộc các chủ đề thông dụng như Education , Crime, Technology, Science, Environment , Travel, Sports, Relationship, Global Issues,…

Học phát âm nằm lòng cách đọc của 44 âm IPA và các từ vựng mới học.

Điều này vô cùng quan trọng để bạn có thể đạt được các tiêu chí về phát âm, từ vựng trong phần thi Speaking cũng như nghe hiểu tốt ở phần Listening.

Thời điểm này, kỹ năng Speaking và Writing sẽ hơi khó, vậy nên các bạn chú trọng vào hai kỹ năng Nghe và Đọc để làm quen trước.

Giai đoạn này cần xây dựng nền tảng tiếng Anh vững chắc trước khi luyện thi IELTS

Giai đoạn 2: 3.5 – 4.5 IELTS (2.5 – 3 tháng)

Khi đã xây dựng được nền tảng kiến thức cơ bản ngữ pháp, từ vựng, bạn có thể bước vào giai đoạn luyện tập các kỹ năng.

Nên luyện cả 4 kỹ năng với những chủ đề đơn giản trước, sau đó tăng dần độ khó.

Lưu ý khi luyện kỹ năng nên làm theo các dạng đề và cấu trúc bài thi IELTS.

Giai đoạn 3: 4.5 – 6.0 IELTS (2.5 – 3 tháng)

Thời điểm này cần tập trung nâng cao cả 4 kỹ năng, rèn luyện kỹ năng tư duy và chiến thuật làm bài cho từng dạng câu hỏi theo đề thi IELTS.

Để làm được điều này, bạn cần tìm hiểu đầy đủ các dạng đề IELTS ở các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết.

Nắm vững các kỹ năng cần thiết để xử lý từng dạng đề, luyện tập từng dạng đề cụ thể.

Trong quá trình ôn luyện, cần lưu ý các lỗi hay gặp phải, ghi nhớ để tránh sai sót.

Giai đoạn 4.5 – 6.0 IELTS cần tập trung nâng cao cả 4 kỹ năng

Giai đoạn 4: Luyện đề IELTS (1 – 2 tháng)

Sau khi đã ôn luyện cho từng dạng bài, bạn nên luyện đề thi IELTS nghiêm túc như khi thi thật.

Việc này giúp xác định năng lực của bản thân, đồng thời kiểm tra hiệu quả của phương pháp học đang sử dụng.

Dựa vào kết quả luyện đề, bạn sẽ xác định được phần kiến thức còn thiếu, yếu ở kỹ năng nào để tập trung ôn luyện.


Bạn nên xem ngay mua sách học IELTS ở đâu (Cập nhật mới nhất 2024) giúp có thêm thông tin tham khảo để lựa chọn được sách chất lượng, hỗ trợ quá trình học.


3. Lập kế hoạch học tập khoa học

Kinh nghiệm là bạn nên lập kế hoạch học tập chi tiết theo từng ngày, tuần, tháng.

Chia nhỏ mục tiêu thành các mục tiêu nhỏ, để cảm thấy nhẹ nhàng, dễ dàng đạt được hơn, tránh nản chí.

Dành thời gian học tập đều đặn và kiên trì hàng ngày để tạo thói quen học tập, như vậy mới mong đạt được kết quả đặt ra.

Nên lập kế hoạch học tập chi tiết theo từng ngày, tuần, tháng

4. Sử dụng tài liệu học tập phù hợp

Tài liệu học tập chất lượng là một trong những yếu tố quan trọng trong lộ trình học IELTS 6.0 của bạn.

Bạn cần tham khảo sách giáo khoa, tài liệu ôn thi IELTS uy tín, chất lượng, kiến thức cô đọng, sát nội dung thi thực tế.

Tốt hơn hết, bạn nên tham gia các khóa học luyện thi IELTS chất lượng để được cung cấp tài liệu đã được chọn lọc, giúp việc học nhẹ nhàng hơn. 

Ngoài ra, có thể tận dụng thêm các nguồn tài liệu uy tín miễn phí trên mạng để luyện tập thêm tại nhà.

Sử dụng tài liệu học tập phù hợp và sát kiến thức thi IELTS

5. Luyện tập thường xuyên

Học tiếng Anh nói chung và IELTS nói riêng, việc luyện tập thường xuyên sẽ giúp nâng cao kỹ năng hiệu quả.

Bạn nên làm bài tập luyện thi IELTS thường xuyên để quen với cấu trúc và dạng đề thi.

Tìm kiếm môi trường luyện tập tiếng Anh thực tế như tham gia các câu lạc bộ tiếng Anh hoặc diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm học IELTS.

Việc này sẽ giúp quá trình học IELTS của bạn trở nên thú vị và có thêm động lực.

Luyện thêm kỹ năng Nghe bằng cách nghe nhạc tiếng Anh, xem phim ảnh tiếng Anh.

Đọc sách báo, truyện tiếng Anh để nâng cao vốn từ vựng và ngữ pháp.

Luyện tập nói tiếng Anh với người bản ngữ hoặc bạn bè có trình độ tiếng Anh tốt. Viết nhật ký bằng tiếng Anh để rèn luyện kỹ năng viết.

Luyện tập thường xuyên là cách để nâng cao kỹ năng nhanh chóng

6. Lựa chọn trung tâm luyện thi IELTS uy tín để theo học

Bạn có thể lựa chọn tự học IELTS 6.0 tại nhà, nhưng điều này đòi hỏi bạn phải có nền tảng kiến thức vững, phương pháp học tập đúng đắn và sự quyết tâm cao độ.

Để có người đồng hành, theo sát hướng dẫn, kịp thời uốn nắn, bạn nên lựa chọn trung tâm luyện thi IELTS uy tín, chất lượng để theo học.

Lúc này, bạn sẽ được xây dựng lộ trình học phù hợp, được học tập với giáo viên có trình độ chuyên môn, môi trường học tương tác cao, tài liệu học tập chất lượng.

Những điều này sẽ giúp bạn học tập hiệu quả, có thể rút ngắn thời gian học, việc học cũng nhẹ nhàng hơn so với tự học.

Lựa chọn trung tâm luyện thi IELTS uy tín theo học giúp học tập hiệu quả

7. Giữ tinh thần học tập thoải mái

Học IELTS 6.0 có thể mất đến 12 – 15 tháng, do đó bạn cần giữ cho mình tinh thần thoải mái và tích cực khi học.

Tránh tạo áp lực cho bản thân, nên kết hợp học tập với các hoạt động giải trí để thư giãn.

Giữ tinh thần lạc quan và tin tưởng vào khả năng của bản thân, quyết tâm học thật nghiêm túc thì chắc chắn sẽ đạt kết quả mong muốn.

Tinh thần lạc quan và quyết tâm cao chắc chắn sẽ đạt kết quả mong muốn

IV. Luyện thi IELTS 6.0 đảm bảo uy tín, chất lượng tại Betterway

Với mục tiêu IELTS 6.0 để xét tuyển vào Học viện Ngoại giao hay nhiều trường đại học khác, bạn hoàn toàn có thể tin tưởng lựa chọn Betterway.

Betterway tự tin khẳng định sự uy tín và chất lượng trong những khóa học IELTS mang đến cho người học.

Đội ngũ giáo viên được tuyển chọn cẩn thận, đảm bảo các tiêu chí về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và khả năng truyền cảm hứng cho học sinh.

Yêu cầu tối thiểu phải có IELTS 8.0 và các bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn.

Đội ngũ giảng viên chuyên môn cao, tối thiểu IELTS 8.0

Mỗi học viên đến với Betterway sẽ được kiểm tra trình độ hiện tại, từ đó mới xây dựng lộ trình phù hợp, mang tính cá nhân hóa.

Lộ trình học sẽ được chia thành từng giai đoạn nhỏ, nhờ đó mà quá trình học được theo sát.

Giảng viên sẽ đánh giá cụ thể từng giai đoạn, từ đó điều chỉnh cách giảng dạy phù hợp.

Giúp nâng cao kết quả học tập, có thể đạt được mục tiêu trong thời gian ngắn nhất.

Các khóa học rất đa dạng, từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp với trình độ từng học viên.

Các khóa học đa dạng phù hợp với trình độ của từng học viên

Phương pháp giảng dạy Rèn Luyện Sâu độc quyền, giáo trình được biên soạn riêng biệt bởi đội ngũ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm.

Đem lại cho bạn những khóa học IELTS chất lượng, sát với kỳ thi IELTS và năng lực thực tế của ứng viên.

Cơ sở vật chất của Betterway cũng được trang bị mới, thiết bị hiện đại hỗ trợ tối đa cho việc dạy và học.

Đặc biệt, Betterway cam kết đầu ra giúp bạn có thể hoàn toàn an tâm khi học, không lo mất tiền oan.

Ngoài ra còn có chính sách hoàn lại 100% học phí trong vòng 14 ngày kể từ ngày khai giảng khóa học nếu bạn cảm thấy không hài lòng về chất lượng.

Betterway cam kết đầu ra giúp bạn có thể hoàn toàn an tâm khi học

Bạn đang tìm kiếm một trung tâm luyện thi IELTS 6.0 chất lượng, tận tâm, hãy liên hệ với Betterway để được tư vấn.

Hãy liên hệ với Better Way Education để nhận các tư vấn tốt nhất cho bạn.


*Cập nhật: Theo công văn mới nhất, chứng chỉ IELTS được cấp trong giai đoạn 10/9/2022 – 11/11/2022 vẫn có thể sử dụng để xét miễn bài thi ngoại ngữ theo quy chế thi tốt nghiệp THPT 2023.

Các trường đại học theo đó đã điều chỉnh lại các quy chế tuyển sinh, nhằm hỗ trợ tối đa quyền lợi xét tuyển của các thí sinh.

Vẫn chưa biết quy định xét tuyển năm 2024 có được sử dụng chứng chỉ IELTS cấp trong giai đoạn 10/9/2022 – 11/11/2022 để xét tốt nghiệp THPT hay không.

Do đó, các bạn cần tìm hiểu kỹ và có sự chuẩn bị sẵn sàng để chủ động trong mọi trường hợp.

Bạn có thể ôn luyện và chủ động thi lại chứng chỉ IELTS để không bị ảnh hưởng nếu có bất cứ thay đổi nào, bỏ lỡ mất cơ hội.

Tại BETTER WAY luôn có những khóa học chất lượng, lộ trình luyện thi phù hợp cho trình độ khác nhau của từng học viên.

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa chỉ uy tín để học và luyện thi IELTS chuẩn bị sẵn sàng cho xét tuyển, đi du học hoặc phục vụ công việc,…

Hãy liên hệ ngay với Betterway để được tư vấn và giải đáp thắc mắc miễn phí.

Betterway.vn

(Bài viết cập nhật: 01/04/2024)

Free

Cách chuẩn bị tốt cho một cuộc phỏng vấn tiếng Anh

Free

Trung tâm IELTS uy tín: 6 việc cần làm để lựa chọn chính xác

Free

Các bước lập kế hoạch luyện thi IELTS hiệu quả (Cập nhật)

Free

12 dấu hiệu trung tâm tiếng Anh IELTS kém uy tín, kém chất lượng

Free

Những chú ý khi chọn khóa học ielts cấp tốc tốt nhất

Free

15+ kinh nghiệm học từ vựng học thuật trong tiếng Anh thi IELTS

Free

IELTS 4 kỹ năng: Chọn học ở đâu, bao nhiêu tiền? (06/2024)

Free

15 bí quyết hình thành thói quen học từ mới tiếng Anh

Free

5.5 IELTS bằng bao nhiêu điểm Đại học: Quy đổi mới nhất 2024

Free

Các khoá học IELTS khác biệt gì so với khóa luyện thi IELTS?

Free

IELTS 6.5 được tuyển thẳng Đại học nào 2024 (Cập nhật mới nhất)

Free

9 cách học từ vựng tiếng Anh hiệu quả, nhớ lâu và lưu ý khi học

WHATSAPP