Trần Nhật Linh

“Việc học IELTS đối với em đã từng rất khó khăn, đặc biệt là 2 kỹ năng viết và nói. Em không biết làm thế nào để diễn tả những suy nghĩ và quan điểm của mình một cách rõ ràng bằng tiếng Anh. Vấn đề này đã được giải quyết hoàn toàn khi em theo học ở Betterway. Các chuyên gia ở Betterway đã dạy em cách tư duy như một giám khảo IELTS để em có thể biết chính xác những gì họ muốn thấy từ thí sinh ở bài thi nói và viết. Nhờ đó mà em đã đạt được kết quả vượt kì vọng ở 2 kĩ năng này. Nếu được lựa chọn lại em chắc chắn vẫn sẽ chọn Betterway.”

Lê Tuấn Anh

Trần Nhật Linh

Phạm Kim Thư

WHATSAPP